Leder: Innskjerper fokus som lederkrav i Statoil

Med fokus på intern lederrekruttering, kvalifikasjoner framfor kjønn, internt fokus og nei til eksterne styreverv stiller Helge Lund krav til god ledelse i Statoil, skriver redaktør Magne Lerø.

Helge Lund, konsernsjef i Statoil, har nå offentliggjort hvem han vil ha med i sin ledergruppe. Mer interessant enn hvem disse er, er de kriteriene Lund har lagt til grunn og de signaler han gir om ledertenkning i Statoil. Det er i særlig grad tre forhold Lund er opptatt av:

  • Statoil-ledere skal ha fullt fokus på jobben i Statoil og ikke løpe rundt som styremedlemmer i andre selskaper.
  • Kvalifikasjoner er viktigere enn kjønn.
  • Det beste er å rekruttere ledere internt.

Da det skulle velges ny styrleder i Statoil, ble det i den korrekte offentlighet reist krav om at det måtte bli en kvinne. Det ble mannen Jannik Lindbæk. Da det skulle ansettes ny Statoilsjef, var kravet om en kvinne enda sterkere. Det ble mannen Helge Lund. Og mange hadde forventet at en ung og dynamisk mann som Helge Lund ville ha plukket ut flere dyktige kvinner til sin ledergruppe. Men bare Margareth Øvrum har fått plass blant Lunds syv nærmeste, som HMS-sjef. Plassen som personalsjef er ennå ikke besatt. Her burde Lund kunne finne en godt kvalifisert kvinne.

Men vi har full forståelse for at Lund velger de han mener er best kvalifisert. Han vil ikke sette sammen en ledergruppe ut fra kjønnskvotering. Lund sier imidlertid at han er opptatt av å gi kvinner gode muligheter til å utvikle seg som ledere i Statoil. Men kvalifikasjoner går foran kjønn når viktige stillinger skal besettes. Slik må det være i et selskap som må yte sitt beste i en tøff konkurransesituasjon.

NRK har gjort en opptelling av kvinner og menn i konsernledelsen i landets 10 største selskaper. Den viser at Lund deler sin kvinnemangel med de andre. Av 80 konsernledere er bare 11 kvinner.

Helge Lund gjorde det i sommer klart at han ville se det som et mål å ale fram interne kandidater som kunne overta etter ham som konsernsjef. Han mener at det er flere fordeler enn ulemper med å legge opp til intern rekruttering til lederstillinger. Ved sammensetting av den nye ledergruppen har han belønnet «lang og tro tjeneste» i Statoil. Statoil har nok av kvalifiserte ledere. Det gjelder bare å identifisere dem med størst potensial, utvikle dem og la dem få nye utfordringer i selskapet. Når interne ledere rykker opp, får en både fornyelse og kontinuitet. Vi har sett nok av eksempler på at ledere som kommer utenfra, i et forsøk på å vise handlekraft, gjør forandringer som ikke er godt nok fundert. Man skal ha respekt for den kultur og de resultater som tidligere ledere har skapt i et selskap som er rimelig godt drevet. Statoil er et godt selskap. Her er det ikke behov for revolusjon, men forbedringer og videreutvikling. Dette ser Lund at han kan gjøre i sammen med de som i dag kjenner selskapet bedre enn ham selv.

Helge Lund er nok blant de som undrer seg når han ser listen over hvor mange eksterne styreverv enkelte toppsjefer kan skilte med. Dette har han ikke sans for. I en samtale med Aftenposten gjør han det klart at ledere har mer enn nok å holde på med i Statoil. Han vil ikke at de skal løpe rundt som styremedlemmer i andre selskaper. Det finnes sikkert unntak, men det er prisverdig at Lund innskjerper kravet til full oppmerksomhet på lederansvaret overfor sin arbeidsgiver. I alt for stor grad skjer det at «gutteklubben grei» går igjen i hverandres styrer.

Det blir «Statoil for alle penga» i Statoil. Det er et godt lederprinsipp.