Leder: Frihet framfor helse

David Byrne, ansvarlig for helse i EU, er bastet og bundet på hender og føtter til det frie marked. Når han forsvarer fri flyt av alkohol, kan han ikke lukke øynene for at dette er samfunnsøkonomisk svindyrt, skriver redaktør Magne Lerø.

David Byrne, ansvarlig for helsepolitikken i EU, sier rett ut at det fire marked skal ha forrang i EU. Han er ikke villig til å innføre restriksjoner på fri flyt av alkohol. Det vil ødelegge det indre markedet, sier han i et intervju med Nationen.

Sosial- og arbeidsminiser Dagfinn Høybråten sier det er skuffende at næringsinteressene fortsatt skal ha forrang i EU. Men han vil fortsette arbeidet sammen med de nordiske landene for at EU skal ha alkoholavgifter på et visst nivå. Dette arbeidet skjer på grunnlag av det initiativ som statsminiser Kjell Magne Bondevik tok da de nordiske statsministrene var samlet i august.

I Finland har myndighetene slått alarm. Etter at alkohol ble 40 prosent billigere, har fyll, vold og skader av alkoholbruk økt drastisk. I Estland meldes det også om sterk økning i alkoholrelaterte skader. I Sverige har en kommisjon foreslått å kutte avgifter med 40 prosent. Mange frykter like mye fyll og problemer som i Finland.

David Byrne sier til Nationen at man innser at overdreven bruk av alkohol gir skadevirkninger. Men han vil altså ikke iverksette tiltak som går ut over handelen. Han vil heller ha kampanjer som advarer folk mot å drikke for mye.

– Vi må behandle alkohol på samme måte som tobakk, og påpeke skadevirkningene, sier Byrne til Nationen.

I EU har man måttet bøye seg for den massive dokumentasjonen av skadevirkningene ved røyking og anbefaler holdningskampanjer. Men fortsatt gir EU store subsidier til tobakksfabrikkantene.

– Hvis folk slutter å røyke, blir det heller ikke noen produksjon av tobakk og problemet vil være løst, ifølge Bryne.

Slik taler en helseminister som er bastet og bundet på hender og føtter til EUs dyrking av det frie marked uansett konsekvenser.

De nordiske landene står overfor en formidabel oppgave; de vil endre den typen holdninger som Byrne demonstrerer. Å bruke penger på å advare mot økt alkoholbruk har minimal virkning i forhold til det man kan oppnå ved å regulere tilgang og avgifter. Den typen knefall for markedskreftene som EU representerer på det sosialpolitiske området, blir stadig angrepet både fra forskere og samfunnsvitere. De frie marked som EU bekjenner seg til gir svindyre samfunnsøkonomiske konsekvenser. Skadene av det høyre alkoholforbruket koster milliarder hvert år.

Det er prisverdig at Norden forsøker å legge press på EU fordi man innser at prinsippet om det frie marked må balanseres i forhold til de enorme skadevirkningene fri flyt av alkohol fører til.