Leder: Mot skipbrudd for pensjonsreformen

Vi tror det er nødvendig at Stortinget samler seg om endringer i pensjonsordningene i vår. Vi må få endringer som stimulerer folk til å arbeide lenger og ikke førtidspensjonerer seg så fort sjansen og lysten melder seg, skriver redaktør Magne Lerø.

Sigbjørn Johnsen, leder av Pensjonskommisjonen, ante nok at det ville bli raslet med sabler og fyrt av skudd med kanoner før Stortinget fikk samlet seg om å vedta en del nødvendige innstramminger og sterkt påkrevde endringer i pensjonsordningene. Men at han skulle få en meget ilter utgave av LO og deler av Arbeiderpartiet på nakken allerede nå, er nok i overkant at hva han hadde regnet med. Aps nesteleder, Hill Martha Solberg, har tross alt vært med på flertallets innstilling. Og Aps gamle finansminister regner seg på ingen måte som en frafallen når det gjelder å ivareta arbeiderbevegelsens interesser.

I dag rykker Stein Reegård, sjeføkonom i LO, ut i Aftenposten og sier vi kan droppe de innstramninger som pensjonskommisjonen anbefaler. De mener det blir oljepenger nok i tiår framover til å finansiere de pensjonsordningene vi har dag.

Dette er det samme argument som Frp bruker mot å stramme inn på de offentlige budsjetter. De mener vi kan bruke langt flere oljemilliarder på helse og eldreomsorg. LO vil altså bruke de samme midlene til pensjoner.

LO hevder at oljefondet, som følge av en høy oljepris, blir nesten dobbelt så stort som det pensjonskomisjonen antok. Regjeringen legger fram en melding i høst der anslaget over inntekter fra oljeindustrien er oppjustert. Da kan vi få en debatt om hvor mange oljemilliarder vi har til rådighet. Men om Reegard har rett, er det uklokt å slippe løs alle disse milliardene i pensjoner.

Når både LO og Frp nå hevder at det er rom for å bruke mye mer oljepenger, står regjeringen og andre ansvarlige politikere overfor et gedigent pedagogisk problem. De må forsøke å få folk til å forstå at en stor del av oljemilliardene må stå på sperret konto over lang tid – for ikke å skape ubalanse i økonomien.

Regjeringen ønsker at Stortinget i vår samler seg om å få klubbet endringer i pensjonsordningene. LO gjør gjerne dette til en sak i neste års valgkamp. Hvilke strategi Ap vil velge, er ennå ikke klart. Saken kommer opp på landsmøtet til våren.

Når LO rykker så sterkt ut som de har gjort, vil dette påvirke Ap. Både Sigbjørn Johnsen og Hill Martha Solberg kan, med henvisning til oljemilliardene, ta et skritt tilbake i forhold til det de har gått inn for i pensjonskomiteens innstilling. Om de vil gjøre det, er uklart. Vi tror det vil bli vanskelig å få flertall for de store kuttene som pensjonskommisjonen foreslår. Spørsmålet er om regjeringen finner sammen med Frp for å få gjennomført de innstramninger som Aps frontfigurer Sigbjørn Johnsen og Hill Martha Solberg har anbefalt.

Vi tror det er nødvendig at Stortinget samler seg om endringer i pensjonsordningene i vår. Vi må få endringer som stimulerer folk til å arbeide lenger og ikke førtidspensjonerer seg så fort sjansen og lysten melder seg.