Leder: Biskop mot gass

Biskop Ole D. Hagesæther er imot gasskraftverk på Mongstad. Dette handler om politikk, minimalt om etikk. Det hjelper lite å være «flink» her hjemme, mens vi bruker energien fra «kullkraftverstingene» i Europa, skriver redaktør Magne Lerø.

Biskop Ole D. Hagesæther i Bjørgvin vil engasjere seg for å stansen planene om et gasskraftverk på Mongstad, skriver Vårt Land.

Statoil driver en intens lobbykamp for å få bygge et gasskraftverk til 3 milliarder som vil øke CO2-utslippene med 900 000 tonn i året. Det tilsvarer utslipp fra 250 000 privatbiler.

Det høres ikke bra ut. Men alternativet er å importere den energien vi trenger fra sterkt forurensende kullkraftverk i Europa. Gass forurenser mindre enn kull. Statoil argumenterer med at det blir mindre forurensing totalt og globalt sett om det bygges et gasskraftverk på Mongstad. Regjeringen skal snart ta stilling til Statoils planer.

I prinsippenes verden, og det er der biskop Hagesæther og de andre biskopene befinner seg sammen med en del naturvernere og politikere, er man mot gasskraftverk fordi de forurenser for mye. Biskopen har i tillegg sluttet seg til flokken som vil bruke flere oljemilliarder. Hagesæther vil bruke noen milliarder ekstra til å utvikle ny teknologi som gir langt mindre CO2-utslipp.

Regjeringen vil også satse på ny teknologi. Arbeidet pågår, men dette er ikke gjort i en håndvending. 
Det er ingen motsetning mellom å bygge gasskraftverk nå og utvikle ny teknologi. Ny teknologi kan innpasses når det er utviklet. Gasskraft er nå er fornuftig fordi det vil føre til mindre forurensning fra kullkraftverk.

Men dette er altså biskopen imot.
– Jeg har ingen planer om å gå i demonstrasjonstog, men vil la min røst høre i de fora det er naturlig. Det jeg har å rutte med som biskop er en kapital av moralske vurderinger. Den kapitalen har jeg tenkt å investere i denne saken, sier biskopen til Vårt land.

Etter vår mening blir det lite etikk og mest politikk i denne saken. Det er ingen som er imot at vi skal redusere CO2-utslippene. Uenighet om strategi handler først og fremst om politikk, minimalt om etikk.

Biskopen bør bruke sin tid og kraft på å motivere befolkningen til å bruke mindre energi. Det gir mindre CO2-utslipp. Å satse på gass framfor kull blir det mindre utslipp av – men akkurat på Mongstad blir det mer. Men atmosfæren er tross alt det mest internasjonale vi har. Det hjelper lite å være «flink» her hjemme, mens vi bruker energien fra «kullkraftverstingene» i Europa.

Biskop Hagesæther må selvsagt få mene hva han vil. Men han har vel ikke ubegrenset med etisk kapital. Motstand mot et gasskraftverk på Mongstad er ingen god investering for en meningsglad biskop.