Leder: Skattelette uviktig

Det store flertall av velgere gir gladelig avkall på en tusenlapp eller to i skattelette. De vil heller at det skal brukes mer penger på skole og omsorg. Latterlig, skriver Trygve Hegnar. Han nekter å tro det. Det er ikke første gang folk flest forstår mer enn Hegnar, skriver redaktør Magne Lerø.

Nationen har fått Sentio-Norstat til å spørre velgerne om hva politikerne bør prioritere «i høstens stramme budsjettbehandling», som de formulerer det. 11, 8 prosent ønsker skattelette for folk flest, 5,4 prosent mener næringslivet bør få skattelette, mens 47 prosent vil ha mer penger til skole og 31,5 prosent til eldreomsorg.

Trygve Hegnar skriver i dag på lederplass i Finansavisen at undersøkelsen er latterlig. Grunnen er at verken Nationen, meningsmålingsinstituttet, velgerne eller stor deler av politikeren forstår seg på samfunnsøkonomi. Hegnar vet. Han mener man her har akseptert sosialistenes mantra om at man må velge mellom lavere skatt og at det satses på skole og eldreomsorg. Det er ikke noe problem å skaffe penger til begge deler. Det største problemet finansminister Per Kristian Foss har, er å skjule de enorme overskuddene på statsbudsjettet i år, ifølge Hegnar.

Dette er omtrent som å høre Frp. Vi kan få både i pose og sekk – både skattelette og mer til skole og omsorg.

– Derfor er vi trygge på at folk flest faktisk kunne tenke seg skattelettelser, hvis ikke spørsmålet ble stilt på en slik demagogisk og frekk måte, skriver Hegnar.

Med andre ord, folk forstår ikke sitt eget beste. De tror de må velge istedenfor å kreve.

Vi tror faktisk folk flest viser større forståelse for de økonomiske sammenhengene enn Trygve Hegnar gjør. Det er selvsagt surt at det er blitt dårligere oppslutning om hans store fanesak: lavere skatter og avgifter, i årevis. Grunnen er at folk ser hva som skjer rundt om i kommunene. Det blir mindre på omsorg og skole flere steder. Det er ikke nok penger. Men folk flest har god økonomi. De gir gladelig avkall på en tusenlapp eller to i skattelette. Velgerne er sunne og rimelige i sine reaksjoner når de nå ikke krever mer til privat forbruk. Bruk heller mer på skole og omsorg. Folk mener det. Men Hegnar nekter å tro det. Lytt og kanskje forstå, oppfordrer vi.

Høyre vet at de må prioritere. Høyre vil ikke at offentlig sektor skal ese ut ved at man øker budsjettene vesentlig for å få nok til alle gode formål. Høyre vil gi folk bedre råd slik at de selv kan ta ansvar for sin egen situasjon. Ap og SV vil ha en noe større og sterkere offentlig sektor.

De skattelettelser som regjeringen har gjort de siste tre årene, har vært fornuftige. Det meste har Jens Stoltenberg også vært med på. Og han har gjort det klart at det ikke er aktuelt å begynne å øke skattenivået igjen.

Nå sier Jens Stoltenberg stopp i skattelettelser fordi man trenger inntekter for å finansiere blant annet skole og omsorg. Han har nådd fram til folk med sitt budskap. Skattelettelser er ikke viktig i den situasjonen vi er i. Folk flest har nok penger mellom hendene. Det er nå viktig at det ikke skjer en ukontrollert svekking av omsorg og utdanning som følge av at bevilgningen er så stramme.