Leder: Feilinformert forsvarsjef

Når Stortinget sier at de ikke er orientert om utlån av militært utstyr til Irak og forsvarssjefen tror det er politisk klarert, er det noen som surrer noe fryktelig, skriver redaktør Magne Lerø.

Forsvarssjef Sigurd Frisvold trodde Stortingets utvidede utenrikskomité hadde samtykket til at Norge kunne sende våpen til USA som skulle benyttes i invasjonen av Irak, skriver Aftenposten. Utenrikskomiteens leder, Thorbjørn Jagland, sier han ikke ble orientert og Aps leder, Jens Stoltenberg, og Frps leder, Carl I. Hagen, sier de heller ikke kan erindre å ha blitt konsultert eller informert. Når statsminister Kjell Magne Bondevik i dag skal svare på spørsmål om denne saken i Stortingets spørretime, bør han ha funnet en forklaring på dette.

Det er antydet at forsvarssjefen kan ha misforstått. Men en forsvarssjef skal ikke misforstå en politisk klarering. En eller annen må ha gjort en grov feil. Hvis representanter fra regjeringen har «luftet saken» med enkelte i det politiske miljø, er det kritikkverdig. Det påligger utenriksminister Jan Petersen å sørge for at Stortinget blir riktig informert, dersom Stortinget skal informeres.

Hovedreglen er at det ikke skal selges våpen eller ammunisjon til land i krig eller områder som trues av krig. Nato-land er imidlertid unntatt for regelen. Det ble lånt ut våpen til USA mens de var i krig i Vietnam. Norge har også solgt våpen til USA og Storbritannia for 770 millioner kroner etter at de gikk til krig med Irak. Dette har opposisjonspartiene ikke protestert mot.

Kristin Halvorsen vil ikke svare på Dagsavisens spørsmål om det er verre å selge våpen for 770 millioner enn å låne ut laserutstyr til bruk ved presisjonsbombing. Hun nøyer seg med å kritisere at Norge bidrar til å definere bakkemål i en krig vi er imot.

Utenriksminister Jan Petersen hevder det ligger klart innenfor regelverket å selge og låne ut våpen til USA. Men så enkelt er det ikke. Det spesielle i denne saken er at Norge har svart nei på USAs forespørsel om å delta i krigen, fordi vi mener den ikke kan forsvares ut fra folkeretten. Når en så låner ut våpen, bidrar en til å svekke dette standpunktet. Fordi saken ikke er opplagt, burde den vært lagt fram for Stortinget. Det ville da oppstått strid og regjeringen hadde fått enda mer kritikk for ikke å ta tydelig nok avstand fra krigen. Istedenfor å ta en politisk fight, har Jan Petersen latt være å informere Stortinget. Vi antar han mener at det hadde blitt en ytterligere belastning på forholdet til USA om Norge skulle nekte å låne ut militært utstyr.

Vi kan ikke se forskjellen på å selge våpen eller låne ut utstyr, men utenriksminister Jan Persen kan kritiseres for å ha utøvet dårlig skjønn i forhold til hva Stortinget bør innformers om. Det fortjener han kritikk for, men han har ikke opptrådt på en måte bør få politiske konsekvenser.

Forhåpentligvis bidrar statsminister Bondevik i dag til å rydde opp i hva som har skjedd. Dette ender sannsynligvis opp som et nytt eksempel på at det ikke er politiske enighet om hvordan vi skal forholde oss til USAs krigføring i Irak.