Leder: KrF fortsatt i mørke

Skal KrF ha mål om å krype over 10 prosent, må de utvike en politikk rettet mot folket, ikke kristen-folket. Men det spørs om partiorganisasjonen ønsker det, skriver redaktør Magne Lerø.  

Den siste meningsmålingen fra Sentio-Norstat som offentliggjøres i Nationen i dag, gir ikke KrF mer enn 5 prosents oppslutning. Det er en tilbakegang på tre prosent på en måned. Samtidig dokumenteres det at ingen partier har mindre lojale velgere enn KrF.

KrF mister stemmer til Kystpartiet, som nå har 2,5 prosents oppslutning på landsbasis. Det skyldes at den profilerte Skjervøy-ordføreren Roy Waage i høst meldte overgang fra KrF til Kystpartiet. Waage protesterer mot det han kaller rasering av kommunene og høyredreiningen av politikken.

KrFs kjernevelgere er det såkalte kristenfolket. Her skjer det en polarisering. Flere toneangivende ledere i Den norske kirke inntar standpunkter som ligger nær det Ap og SV mener i aktuelle saker. Samtidig finner vi, særlig i en del karismatiske miljøer, et voksende antall som betegner seg selv som verdikonservative liberalister. Her ser Frp en mulighet for å vinne velgere. Aftenpostens politiske redaktør, Harald Stanghelle, mener Frp driver velgerflørt på bedehuset og at Carl I. Hagen opptrer som selveste slangen i paradiset i sine bestrebelser på å framstå «like kristelig» som KrF. 

Under Valgerd Svarstad Hauglands ledelse forsøkte KrF å rekruttere velgere ut over de kristne miljøene. Man ville framstå som et breddeparti, men uten å legge skjul på det kristne verdifundament. Denne strategien er nå i praksis forlatt. Dagfinn Høybråtens oppgave er å vinne tilbake en del av kjernevelgerne.

Frp har innsett at det kristne kulturgrunnlaget er nyttig for å trekke opp en grense mot muslimene. Dette går rett hjem hos store deler av det konservative kristenfolket. Når Carl I. Hagen kan henge på full støtte til Israel, framholde familiens viktige rolle, henvise til det enkelte menneskes ansvar for seg og sine og samtidig love mer penger til eldre og syke, vinner han fram også blant de troende. De rister nok på hodet over at han vil ha lavere alkoholavgifter, men Hagen vet også å mane til måtehold.

KrF vil være i sentrum i norsk politikk. Dette sentrum er i ferd med å bli utradert. Partiet angripes fra alle kanter og fløyer. Det kan umulig være riktig strategi for KrF å fortsette i regjering med Høyre. KrF må stå fritt en periode. De må slippe makten og ansvarets byrde. De må gjøre et forsøk på å bygge seg opp uten å være i maktposisjon, slik Frp har maktet.

Men spørsmålet er om det er mulig. Kristenfolket er ikke lenger en homogen gruppe. Skal KrF ha mål om å krype over 10 prosent, må de utvike en politikk rettet mot folket, ikke kristenfolket. Det spørs om partiorganisasjonen ønsker det. Her synes flertallet å mene at løsningen er å finne tilbake til noe. Det er sjelden god strategi verken for partier eller bedrifter.