Leder: Urett om spilleautomater

Det er ikke rettens oppgave å synse om politikernes meninger og motiver. Vi tviler på om Oslo Tingretts dom om spilleautomater blir stående. Monopol blir det i alle fall om to måneder, skriver redaktør Magne Lerø.

Vi var ikke et øyeblikk i tvil om at kulturminister Valgerd Svarstad Haugland ville anke dommen i Oslo Tingrett om at det er ulovlig ut fra EØS-avtalen å gi Norsk Tipping monopol på drift av spilleautomater. Det er vanlig at staten ikke gir seg før Hyesterett har sagt det endelige ord i saker som har prinsipiell betydning. I denne saken har kulturministeren også bred politisk støtte. Det er bare Frp som er imot monopolet. Storting og regjering kan ikke gi etter for en dom i tingretten i en sak som denne. Vi er slett ikke overbevist om at tingrettens dom blir stående. Dommeren skriver at Norsk tipping driver en knallhard og ekspansiv spillbusiness og at statens virkelige motiv for monopol er å trekke inn milliarder av kroner for blant annet å finansiere humanitært arbeid som staten ellers måtte bekostet.

Her har dommeren forlatt paragrafens verden og begitt seg inn på politisk synsing. Det er ikke juss når en dommer begynner å spekulere i hvilke motiver staten har.

Politikken må stå over jussen. Det er de folkevalgte som bestemmer. Når de folkevalgte mener spillemonopol er best egnet for å nå de politiske mål, må retten forholde seg til det. Det er ikke rettens oppgave å synse om politikernes meninger.

Når det gjelder kravet om erstatning, kan selvsagt ikke politikerne sette jussen til side. Her handler det om rettigheter til de som faktisk taper penger på at spillemonopolet innføres. Det er godt mulig staten pådrar seg et erstatningsansvar med å innføre et monopol. Aftenposten skriver i dag at automatstriden kan koste skattebetalerne fire milliarder kroner: to milliarder i erstatning til de som i dag driver spilleautomater, i underkant av en milliard til innkjøp av «unødvendige automater» og en milliard til lag og foreninger som kompensasjon for bortfall av inntekter.

Det har vi ingen tro på. Å drive spilleautomater skjer på en type lisens fra staten. 40 prosent av inntektene skal gå til et humanitært formål, 20 prosent til den som eier lokalene og 40 prosent til driftsselskapet. Det ville være fritt opp til staten å bestemme at 45 prosent av inntektene skal tilfalle det humanitære formål. Det ville gått ut over lønnsomheten, men de kunne neppe hevdet at staten var erstatningspliktig. De som driver spilleautomater har nå hatt lang tid til å omstille seg. Når vi tar hensyn til disse forhold, blir det ikke snakk om erstatninger i milliardklassen. To milliarder i erstatning er mer drøm enn virkelighet.

Det er pekt på at Valgerd Svarstad Haugland har muligheter for å komme seg ut av de juridiske floken ved å sette driften av monopolet ut på anbud. Det er jo en besnærende tanke. Men vi tror ikke dette blir nødvendig. Om to måneder blir alle spilleautomatene som ikke drives at Norsk Tipping montert ned. Ingen ting kan hindre at det faktisk blir innført monopol på drift av spilleautomater. For det er det politikerne vil.