Leder: SV-blindvei om sykehusreform

Dagens helseforetak er mange skritt i riktig retning i forhold til den styring som ble bedrevet da fylkeskommunen hadde ansvar for sykehusene. SV er på blindspor når de tror det blir bedre sykehusledere av å droppe helseforetakene og legge ansvare for sykehusdriften i hendene på et titalls regionspolitikere, skriver redaktør Magne Lerø.

Dagens helseforetak er mange skritt i riktig retning i forhold til den styring som ble bedrevet da fylkeskommunen hadde ansvar for sykehusene. SV er på blindspor når de tror det blir bedre sykehusledere av å droppe helseforetakene og legge ansvare for sykehusdriften i hendene på et titalls regionspolitikere, skriver redaktør Magne Lerø.

Programkomiteen i SV vil avvikle sykehusreformen og føre sykehusene tilbake til et regionalt folkevalgt nivå.
– Sykehusreformen ga oss helseforetak uten demokratisk kontroll. Helsepolitikken er blitt avpolitisert. Reformen er feilslått. Vi må ha slutt på det ekspertveldet og direktørveldet som nå råder i sykehus-Norge, sier lederen for programkomiteen, Øystein Djupedal, til Aftenposten i dag.

Dermed har SV lagt seg på kollisjonskurs med Ap i sykehuspolitikken. Sykehusreformen ble initiert av Jens Stoltenberg. Det kan nok være at SV får Sp med seg på kravet om større folkevalgt kontroll over sykehusdriften. Men det er tvilsomt om de får Jens Stoltenberg med seg på en «demokratisering av sykehusvirksomheten». Målet med helsereformen var bedre koordinering av sykehusvirksomheten innen regionalt nivå. Middelet var å delegere ansvar til helseforetak som skulle organisere og effektivisere driften innenfor sin region på grunnlag av bevilgninger og overordnede mål fastsatt av Stortinget.

Djupedal har rett i at lokale protester ikke lenger har andre folkevalgte adressater enn Stortinget. Det var det som var meningen med sykehusreformen. Det er ikke lenger mulig å presse fylkespolitikerne til ikke å foreta innsparinger og effektivisering som det er faglig grunnlag for.

SV foreslår ikke at sykehusene skal tilbake til fylkene. De knytter styringen av sykehusene til debatten om å avvikle fylkene og opprette et nytt regionalt nivå under folkevalgt ledelse. Det er disse som skal få ansvar for sykehusene. Djupedal mener sykehusene må overføres til regionene, ellers får regionen for lite å holde på med.

Her har SV slått inn på et blindspor. Det blir ikke bedre sykehusdrift av å gi styringsansvaret til folkevalgte. Helseforetakene har ført til omstilling og effektivisering som aldri ville skjedd om sykehusene fortsatt lå under fylkeskommunene. Det må være den omstillingen som har skjedd, og som langt på vei har vært vellykket til tross for protester fra lokalbefolkningen, SV er misfornøyd med. Det er selvsagt mulig å slå av på effektiviseringstempoet. Vi kan opprettholde flere lokalsykehus og ha døgnkontinuerlig akuttberedskap på flere sykehus slik at det blir kortere reisetid for befolkningen. Vi kan ha fødestuer i hver bygd. Det hele er et spørsmål om hvor mye penger vi vil bruke på sykehusdriften. Det er penger å spare på å samordne funksjoner og la folk reise lenger. Dette er det Stortinget som avgjør. Kortere køer og kortere reisevei betyr økte bevilgninger. Hvis det ikke bevilges mer penger, vil en ikke komme en millimeter lenger ved å skifte ut de profesjonelle styrene i helseforetakene med politikere.

Sykehusdrift er meget komplisert. Vi forstår det folkelige engasjementet for at flest mulig medisinske tjenester skal være så nært hjemstedet som mulig. Men å gi etter for folkets krav, vil koste flesk.

Det er gode grunner for at man bør gå i motsatt retning av det SV vil. Det kan tenkes at vi ville fått en bedre utnyttelse av de milliardene som brukes på drift av sykehus ved sterkere sentral styring. Et alternativ til dagens helseforetak er en sentral direktoratsmodell der helseministerens gis større mulighet til styring enn dagens modell forutsetter. Dagens helseforetak er mange skritt i riktig retning i forhold til den styring som ble bedrevet da fylkeskommunen hadde ansvar for sykehusene.