Leder: Grådighet i sykehusklinikken

Ledelsen i Ringvollklinikken har vært opptatt av å grabbe til seg mest mulig. Når det er mulig å tappe det offentlige for ressurser på denne måten, skyldes det at ledelsen ved Sykehuset Østfold sover, roter og viser en sjelden grad av uforstand, skriver redaktør Magne Lerø.

Vi har fått et nytt eksempel på at private medisinske klinikker utnytter naivitet og manglende kontroll fra sykehusledelsens side grovt. Ringvollklinikken fikk i fjor et overskudd på 11 millioner kroner av en omsetning på 37 millioner. Eierne, forretningsmannen Olav P. Breivik, legen Trygve Kase og klinikkens daglig leder, Heidi Ø. Solvang, har hentet ut 11 millioner i utbytte på to år. Solvang og Kase hadde i tillegg en nettoinntekt på 2,7 millioner kroner, skriver Aftenposten. Samrøre mellom Ringvollklinikken og Sykehuset Østfold ble kraftig påtalt av Riksrevisjonen forrige uke.

Når Ringvollklinikken klarer å utnytte systemet på denne måten, skyldes det at ledelsen ved Sykehuset Østfold sover, roter og viser en sjelden grad av uforstand. Det er tydeligvis ingen grenser for mangel på forstand Etter en anbudsrunde i 2003 inngikk sykehuset avtale med tre klinikker. Men alle pasientene har havnet hos Ringvollklinikken. Styreleder Olav Breivik i Ringvollklinikken nekter å opplyse til Aftenposten hva de fakturerer for de tjenestene de utfører. Steinar Martinsen, styreleder ved Østfold Sykehus, sier de betaler mer enn andre sykehus og at de nå vil se nærmere på saken.

Sykehuset har også gjort en avtale med Ringvollklinikken om at de kan ta pasienter direkte og sende regningen til sykehuset. Derfor har det ikke vært noe tak på hva man kan fakturere Sykehuset Østfold for i løpet av et år.

Divisjonsdirektør Lars Ivarsson sier til Aftenposten at han kjenner godt til lønnsomheten ved Ringvollklinikken og synes det er litt underlig sett i lys av at hans eget sykehus går med 19 millioner i minus. Han har bare forsatt å administrere den avtalen som hans forgjenger inngikk med Ringvollklinikken, men sier han nå vil gjøre endringer. Ivarsson er ikke i tvil om at sterke private klinikker som Ringvoll tapper det offentlige for ressurser, blant annet ved å kapre de beste fagfolkene.

Østfold er et eksempel på hvordan offentlig og privat sykehusdrift sauses sammen. Det er sløvhet og inkompetanse i ledelsen ved Sykehuset Østfold som gjør dette mulig. Når en privat klinikk leier lokaler på sykehuset – og ansatte på sykehuset sikkert jobber der på deltid, står anbudsrunder i fare for å bli mer formaliteter enn realiteter. Det er dette som i praksis har skjedd.

I teorien er det å sette bort oppgaver til private klinikker konkurranseutsetting som det offentlige skal spare på. Vi kan ikke forstå noe annet enn at det er det motsatte som skjer. Vi nekter å tro at man kan være så mye mer effektiv i Ringvollklinikken enn i de offentlige sykehusene. Det koster jo Sykehuset Østfold flesk å benytte klinikken. Men de må gjøre det for å få unna ventelistepasienter.

Det burde jo ha ringt en bjelle hos ledelsen i Ringvollklinikken også. Men de har vært opptatt av å grabbe til seg mest mulig. Den grådighet som preger Ringvollklinikken, er det heldigvis sjelden vi ser eksempler på i næringslivet.

Nå må ledelsen ved Sykehuset Østfold vise at de duger. Si opp husleieavtalen, øk husleia og forlang prisreduksjon på 50 prosent og benytt flere klinikker.