Leder: Tettere styrekontroll i Orkla

Stein Erik Hagens inntreden i revisjonsutvalget i Orkla har fått Dagens Næringsliv til å koke suppe på den gamle Heyerdahl-spikeren sin igjen. Vi tviler på om det er som «revisjonsgraver» med fortiden i fokus Hagen vil markere seg i tiden framover, skriver redaktør Magne Lerø.

Dagens Næringsliv koker igjen suppe på den gamle Heyerdahl-spikeren sin. Foranledningen er at Stein Erik Hagen blir medlem av det nye revisjonsutvalget som styret har opprettet. Ifølge det DN erfarer skal Hagen ha planer om å bruke revisjonsutvalget for å granske tidligere disposisjoner i selskapet, særlig i den tiden Jens P. Heyerdahl var konsernsjef. Vi tviler på om Hagen vil bruke mye tid på dette. Det begynner tross alt å bli årevis siden Heyerdahl trakk seg som konsernsjef.

At et stort selskap oppretter et revisjonsutvalg er særdeles lite oppsiktvekkende. At tre styremedlemmer i Orkla blir medlem av utvalget, er så normalt som det kan få blitt. Telenor og Statoil har allerede et slikt utvalg. Dette står på listen over mulige tiltak for å sikre god corporate governance. Det vil nok bli mer vanlig i store selskaper i årene framover.

Det er ikke noe mystisk ved et revisjonsutvalg. Det skal gå mer detaljert til verks når det gjelder å skjøtte det kontrollansvaret styret har. Utvalget skal jobbe tett sammen med selskapets interne revisor.

Styreekspert Arne Selvik mener Stein Erik Hagen åpenbart får mer makt i Orkla som medlem i revisjonsutvalget.

– Det er klart dette påvirker balansen mellom styre og administrasjonen. Mellomledere som blir kalt inn til møter i revisjonsutvalget, vil hele tiden ha et lojalitetsspørsmål i forhold til hva de ønsker å fortelle. De er avhengige av sin ledelse for sine posisjoner. Det vil jo legge en viss demper på hvor åpenhjertige de vil være i forhold til hva som skjer internt i selskapet, sier Selvik.

Slik er det nok, særlig dersom det skjer store spenninger internt i selskapet. Det har det vært i Orkla. Hadde et slikt utvalg vært i funksjon da striden rundt Heyerdahl raste som verst, ville utvalget neppe fått mye ut av de ansatte. Her var lojaliteten til Heyerdahl meget sterk.

Hovedtillitsvalgt Aage Andersen i Orkla, som sitter i styret, sier det ikke er noen maktkamp i Orkla for tiden og synes opprettelsen av et revisjonsutvalg med Stein Erik Hagen som medlem er helt uproblematisk.

Hvis alt er som det skal være, er det neppe en byrdefull oppgave å være medlem i et revisjonsutvalg. Et slikt utvalg representerer imidlertid en viktig beredskap dersom det oppstår tvil om disposisjoner administrasjonen har foretatt. Et revisjonsutvalg fungerer også som en påminnelse til administrasjonen om at alle transaksjoner skal være «synlige» for styret, som har det overordnede ansvar for selskapet.

Det blir ikke noe før og etter i Orkla som følge av at Hagen er blitt medlem i et revisjonsutvalg. Hagen vil først og fremst utføre sin innflytelse i selskapet gjennom den strategiske kompetanse han har, og sin evne til å samhandle med de andre styremedlemmene. Vi tviler på om det er som «revisjonsgraver» i Orkla Hagen vil markere seg i tiden framover. I forhold til sin egen pengebinge kan Hagen spille solo. Som styremedlem i Orkla er oppgaven på gjøre styret og administrasjonen enig og sterk.