Leder: Dobbel lønn istedenfor opsjoner

Vi får da inderlig håpe at Jan Chr. Opsahl ikke lykkes i å lage så spennende bonusavtaler at noen av lederne som er skrudd sammen rimelig enkelt faktisk jobber seg i hjel for å tjene noen millioner ekstra, skriver Magne Lerø.

Tandberg-toppsjef Andrew Miller får ikke nye opsjoner. Istedenfor vil styreleder Jan Chr. Opsahl doble lønnen hans. Da kan det bli en årslønn på 14 millioner kroner hvis resultatene blir bra, skriver Dagens Næringsliv.

Miller får beholde de opsjonene han har til en verdi av 13 millioner. Når styret vil droppe opsjonsordningen, skyldes det de nye regnskapsreglene som trer i kraft ved årsskiftet. Opsjoner skal fra neste år av kostnadsføres. Lukrative opsjonsordninger vil altså belaste resultatet på lik linje med vanlige lønnskostnader.

Slik bør det være. Alle kostnader som bedriften faktisk påfører seg bør inn i regnskapet, selv om de ikke er kommet til utbetaling. Vi har sett nok av eksempler på opsjonsordninger som har vært uten styring og som har gjort at ledelsen har forsynt seg grovt av selskapets verdier uten at eierne har vært klar over det.

Når opsjonsreglene strammes inn, har dette selvsagt en sammenheng med alle skandalene som er avdekket. Her har ledelsen tydeligvis vært mer opptatt av egne opsjoner enn av hva som har vært i selskapets langsiktige interesse.

Opsahl synes visst det er trist at opsjoner skal kostnadsføres. Han har selv Tandberg-aksjer til en verdi på 60 millioner.

– Tandberg hadde aldri vært det selskapet det er i dag uten at enkelte ledere hadde jobbet seg i hjel. Jeg hadde aldri gjort dette om igjen, hadde det ikke vært for aksjeincentivet, sier Opsahl.

På dette området er han tydeligvis en enkel sjel. Lokk folk med millioner og de jobber helsen av seg for selskapet. Spørsmålet er om det er så enkelt.

Hvis Opsahl mener opsjonene er så effektive, må ha da kunne leve med at opsjonene blir kostnadsført? Men nå vil han heller ha fastlønn og bonus i tillegg. Går det bra kan kanskje Miller tjene nesten det dobbelte det ene året, mens han et annet år kan havne på grunnlønn. Bra.

Eivind Reiten fikk vel fire millioner i lønn og bonus i fjor. Jørgen Lindegaard i SAS fikk 9 millioner inn på kontoen selv om selskapet går i minus.

Vi tviler på at man må ut med 14 millioner for å få de beste til å lede et selskap som Tandberg. Men det vet styret bedre enn oss. Nå legger det opp til at også aksjonærene skal ha et ord med i laget når det gjelder rammer for lønn til selskapets ledelse. Vi får se hva de sier.

Ellers får vi inderlig håpe at Opsahl ikke lykkes i å lage så spennende bonusavtaler at noen av lederne som er skrudd sammen rimelig enkelt faktisk jobber seg i hjel for å tjene noen millioner ekstra.