Leder: Pensjonsreform nå

83 prosent av befolkningen er enig med LO. De vil ikke svekke pensjonsordningene. Ikke overraskende. Men LOs argumentasjon må skurre kraftig i Jens Stoltenbergs sosialdemokratiske ører, skriver redaktør Magne Lerø.

I en meningsmåling Opinion har utført for Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon og som offentliggjøres i Dagsavisen i dag svarer 83 prosent at pensjonene bør være som de er eller økes, og det er bare 14 prosent som sier seg helt enig i at folk bør jobbe lenger før de pensjonerer seg.

Alle som har prøvd å overbevise folk om at de bør gå ned lønn, vet at det er desidert vanskelig. Pensjonskomiteens innstilling er jevngodt med en anbefaling av at hele befolkningen bør gå ned i lønn om de pensjonerer seg tidlig.

LO har i et halvt år hevdet at det ikke er nødvendig med lavere garantert pensjonslønn fordi vi har oljepenger nok. Slikt går hjem hos folk.

Vi kan selvsagt velge å sette av alle oljemilliardene til framtidige pensjonsutbetalinger, men da blir det mindre til andre offentlige oppgaver

– Hvis vi ikke tar pensjonskommisjonen på alvor, må vi gjøre noe med andre viktige velferdsoppgaver. Et alternativ er å ta bort all støtte til barnefamilier, sier Per Kristina Foss.

10 desember legger regjeringen fram sitt syn på hvordan pensjonssystemet bør utformes. Målet er å klubbe en ny pensjonsordnig igjennom før sommeren.

Arbeiderpartiet vet ikke helt hva de skal mene. Sterke krefter i partiet vil følge LO og si nei til omfattende endringer i pensjonsordningene.

Aps nestleder, Hill Martha Solberg, har imidlertid vært medlem i Pensjonskomiteen under ledelse av Aps tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen og kan umulig ha ombestemt seg. Vi er temmelig sikker på at Jens Stoltenberg ikke er rede til å sluke Gerd Liv Vallas argumentasjon i denne saken. LOs argumenter må skurre sterkt i Stoltenbergs sosialøkonomiske ører.

Han har valgt å stå på sidelinjen så langt, men må på banen når Ap skal drøfte pensjonssaken på landsmøte til våren. Stoltenberg må da vite om han vil lande pensjonssaken før valget eller om han vil bruke pensjonssaken som en valgkampsak. Hvis han danner regjering etter valget, vil han selv sitte med pensjonssaken i fanget. Da kan han selvsagt få det som han vil, men det spørsmål om ikke Jens Stoltenberg vil det Hill Martha Solberg vil, nemlig å stramme inn på mulighetene for å få en god pensjon i tidlig alder.

Regjeringen rodde årets lønnoppgjør i gang med å love at det skal innføres obligatorisk minstepensjon for alle arbeidstakere. LO-leder Gerd Liv Valla forlanger å få det vedtatt uten at det ses i sammenheng med en revisjon av pensjonsordningen. Men form regjeringen henger dette selvsagt sammen. Det er en helhetlig og omforent reform som omfatter alle arbeidstakere de ser for seg. Så her er det LO som må velge. Hvis de setter seg på bakbeina når det gjelder enhver endring av pensjonsordingene, risikerer de at det ikke blir en ordning med minstepensjon for alle.

Hvis Frp vil gi regjeringen støtte, bør de få pensjonsreformen vedtatt i vår. Men Regjeringen bør strekke seg langt for å komme Ap i møte. Målet må være tilnærmet tverrpolitisk enighet. Vi bør ikke endre opp med at det blir et vedtak i år og Ap lover omkamp om de danner regjering til høsten.