Advokater i gråsoner

LEDER: Vi har vanskelig for å tro at de to advokatene i Wikborg Rein er såpass naive og udyktige at de ikke har sett faren for at de har medvirket til at folk har blitt lurt til å bruke penger på noe som liknet mer på et luftslott enn et seriøst selskap. I avveiningen mellom profesjonell ansvarlighet og lønnsomhet må de ha lagt større vekt på profitten enn etikken, skriver redaktør Magne Lerø.

Advokatfirmaet Wikborg Rein må nå forklare seg både for Advokatforeningen og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet for sin befatning med pyramideselskapet T5PC.

T5PC har vært en betydelig kunde. Men den slags kunder vil flere av de andre store advokatfirmaene ikke ha. Arntzen de Besche brøt i alle fall samarbeidet med T5PC 9. mai i fjor fordi selskapet ikke fulgte deres råd. Deretter vendte selskapet seg til Steenstrup Stordrange, men etter at de hadde sett nærmere på forholdene i selskapet, konkluderte de med at de ikke ville påta seg noe oppdrag for T5PC uten at det ble ryddet skikkelig opp. Men advokatene i Wikborg Rein, Per Anders Sæhle og Alexander Rein, sa ja til å være T5PCs advokatforbindelse.

Styrelederen i selskapet, Leif Petter Madsen, vil ikke kommentere saken offentlig med henvisning til taushetsplikten som alle klienter omfattes av. Slik argumenterte også BA-HR da deres «mellommannsbistand» mellom Kjell Inge Røkke og Tore Tønne ble avslørt. Men fakta kommer fram etter hvert. I verste fall har Wikborg Rein medvirket aktivt til at T5PC har begått ulovligheter. I beste fall har de holdt seg innefor de grenser lovgiverne har satt. Ut fra en etisk vurdering er Wikborg Rein på ville veier. Vi har vanskelig for å tro at de to advokatene er såpass naive og udyktige at de ikke har sett faren for at de har medvirket til at folk har blitt lurt til å bruke penger på noe som liknet mer på et luftslott enn et seriøst selskap. Når de har vært med på dette, må de ha vært mest opptatt av bunnlinjen i deres eget selskap og egen innbringende portefølje.

Det samme har skjedd når det gjelder informasjonmessig bistand. Både JKL Woldsdal, Burson Marsteller, Gambit J&K og GCI Monsen avslo å jobbe for T5PC. Men Jon Sæverud Haddal i Responder tok oppdraget og tjente meget godt på det. Responder legger tydeligvis den etiske listen for hvilke selskaper de vil jobbe for betydelig lavere enn de andre informasjonsrådgiverne. Responder gjør det kunden ber om, bare betalingen er god og det ikke er ulovlig.

Slik har det ikke vært når det gjelder advokater. De har tradisjoner for å holde seg unna selskaper som beveger seg helt på grensen av det loven tillater. Men det skjer en betenkelig utvikling innen advokatbransjen. Petter Sogn, managing partner i Advokatfirmaet Schjødt sier til Dagbladet at de etiske problemstillingen er blitt forandret.

– Advokatbransjen har gått fra å være en profesjon til å bli en næring med fokus på overskudd. Her er det et potensielt konfliktforhold mellom inntjening og etiske holdninger. Dette er vi oppmerksomme på, sier han.

Vi går ut i fra at de vil si det samme i Wikborg Rein. De ønsker også å være et seriøst advokatfirma. Ut fra det vi nå vet, kan vi ikke dømme Wikborg Rein nord og ned. Men sannsynligvis har de i avveiningen mellom profesjonell ansvarlighet og lønnsomhet lagt større vekt på profitten enn etikken.

Advokatforeningen ser faren for at advokater stadig vikler seg inn i saker som påfører hele bransjen et frynsete rykte. Den eneste måten de kan markere sin seriøsitet og ansvarlighet på er å slå hardt ned på advokater som bryter med bransjens etiske regleverk.