Uetiske hotellbonusordninger

LEDER: Det er bare å gi full honnør til etikkutvalget i NHO som ber hotellkjedene rydde opp i sine bonusordninger, ikke fordi de er ulovlige, men etiske tvilsomme, skriver redaktør Magne Lerø.

Etikkutvalget i NHO anbefaler at hotellbransjen rydder opp i sine bonusordninger, ikke fordi de er ulovlige, men uetiske, skriver Dagens Næringsliv. Det er ikke ofte en hel bransje får denne typen meldinger fra NHO. Det var bransjeorganisasjonen selv, Reisebedriftenes Landsforening (RBL) som ba NHOs etikkutvalg om å behandle saken på bakgrunn av sterk indre strid omkring bonusprogrammene.

Etikkutvalget slår fast at det er uetisk å ha bonusordninger som frister kunder til å unndra beskatning. Hotellkjedene har de siste årene bygget opp omfattende bonusordninger som i praksis betyr at arbeidsgiver betaler regningen, mens den reisende får bonuspoengene privat uten at denne fordelen kommer til beskatning med mindre den enkelte selv tar initiativet til det.

– Vi har den klare holdning at det ikke er bra å lede folk inn i fristelse. Vi registrerer at bonusordningene er lovlige. Det er vel og bra. Men det betyr ikke at de er etisk forsvarlige. Bonussystemet frister folk til skatteunndragelse og dette er ikke god etikk, sier Sten Magnus, leder at etikkutvalget til Dagens Næringsliv.

Dette er usedvanlig klar og prisverdig tale. Altfor ofte nøyer næringslivet seg i slike saker med å si at det er lovlig, dermed er det ok. Men etikkutvalget legger listen høyere for en bransje som vil ta sitt samfunnsansvar på alvor.

Det blir ikke enkelt for RBL å forsvare nåværende praksis. Dette kan bli en meget ubehagelig sak innad. Choicesjef Petter Stordalen sier til Dagens Næringsliv at det er helt uaktuelt for dem å foreta endringer i deres bonusprogram. Han mener det ikke er deres oppgave å sjekke om de oppgir uttak av bonuspoeng på sine selvangivelser. Rica-sjef Ola-Jacob Wold sier de vil gjennomgå sine ordninger på nytt og sier de i alle fall skal bli flinkere til å informere om at privat uttak av bonuspoeng er skattepliktig.

Det var Lars Søreide ved Bolkesjøhotellene som for tre år siden startet kampen mot bonuspoengene. Han tror hele hotell-Norge kommer til å endre seg etter vedtaket i NHOs etikk-utvalg. Søreide er styreformann i Norske Konferansehoteller som organiserer et tyvetalls kjedeløse hoteller. De hevder bonusordingen er konkurransevridende og uetiske og har rettet en voldsom kritikk mor ordningen innad. Det gikk så langt at RBL ba de 20 frittstående konferansehotellene om å vurdere sitt medlemskap i arbeidsgiverforeningen. Nå er tonen en annen fra RBLs side.

Statssekretær Øystein Børmer i Finansdepartementet sier til Dagen Næringsliv at etter at myndigheten for noen år siden tapte en sak om innsyn i flybonusordningene, har man lagt til grunn av skattemyndigheten ikke har rett til innsikt i hotellbonuser heller.

Det kan være at det nå er såpass mange bonusordninger ute i markedet at myndighetene må se nærmere på om det ikke er behov for å gi ligningsmyndigheten økt kontroll. Før det skjer endringer, bør RBL som et minimumskrav kreve at alle hoteller sørger for å informere om at bruk av bonuspoeng er skattepliktig. Det er uholdbart om hotellbransjen velger å basere seg på ordninger som er etisk tvilsomme. Bransjen selv bør rydde opp og komme myndighetene i forkjøpet. Det kan man gjøre ved å sette tak på bonusene som enkeltpersoner kan gjøre seg nytte av. Små beløper faller uansett utenfor det skattemyndighetene interesserer seg for.

Fra myndighetenes side er alternativet til å forlange full innsikt elle rapporteringsplikt å fastsette et tak på verdien av bonusprogrammer.