Nei til reklame i skolen

LEDER: Når også reklamebransjen og «alle andre», med unntak av Høyre og Frp, går inn for et forbud mot reklame i skolebøker, bør Kristin Clemet forstå at hun har tapt og få reklameforbudet på plass, skriver redaktør Magne Lerø.

Ikke en gang reklamebransjen ønsker at det skal åpnes for reklame i skolen. Leder i Kreativt Forum, Sol Olving, mener skolen bør være et sted for læring, fritt for kommersiell påvirkning. Det kommersielle presset rettet mot barn er stort nok ellers i samfunnet. Norge har råd til å sørge for at barn og unge får de læremidler de trenger, sier Olving.

– Vi mener reklame i grunnskolen bør totalforbys. Dette vil både demme opp for det økende kommersielle presset mot barna, og forhindre oss fra å komme opp i en situasjon hvor kvaliteten på utdanning og utdanningslokaler er avhengig av hvor villig og ivrig hver enkelt skoleledelse er til å skaffe reklamemidler for å finansiere driften, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon som sammen med lederne i Foreldreutvalget for grunnskolen, Utdanningsforbundet, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Barneombudet, Framtiden i våre hender, Barnevakten, Annonsørforeningen og Kreativt Forums har sendt brev til Kristin Clemet.

For en stor del handler dette om reklame i skolebøker. Kristin Clemet sier nei til et forbud, men Høyre ønsker ikke et «utilbørlig press » mot barn. SV, Ap og Sp vil ha et forbud. I KrFs partiprogram heter det at «skolen ikke må være en arena for kommersielt press. Skolebøkene skal være reklamefrie. Elevene skal ha rett til å bevege seg i et miljø der de ikke utsettes for kommersiell påvirkning og press».

Kristelig Folkeparti sto bak det regjeringsoppnevnte Nyborg-utvalget om kommersielt press mot barn og unge, som i sin innstilling i 2001 foreslo et forbud mot reklame i skolen.

Høyre bør merke seg at også reklamebransjen når går i mot skolereklame. De som lever av å skape god reklame, forstår at det i et samfunn der det er et sterkt kommersielt press, bør være noen arenaer i samfunnet som er reklamefrie. De vet også at om man først åpner for reklame rettet mot barna, er det vanskelig å sette grenser for hva slags reklame som ikke skal tillates. Det blir fort fritt frem.

I denne saken bør KrF sette foten ned og kreve forbud mot reklame rettet mot barn. Slike spørsmål skal ikke overlates til den enkelte skole. Det er politisk enighet om å satse på utdanning. Det må bety tilstrekkelige bevilgninger til skolebøker.