Tv-lisens mot avvikling

LEDER: Venstre er litt for tidlig ute med sitt vedtak om å droppe tv-lisens og finansiere NRK over skatteseddelen. Men det er nok i denne retning det går og bør gå, skriver redaktør Magne Lerø.

Venstres landsmøte vedtok i helgen at tv-lisensen bør avvikles. Og selvsagt skjedde det på god venstrevis med et knapt flertall. Dette er en sak Trine Skei Grande har kjempet fram i partiet. Hun får nok rik anledning til å begrunne sitt syn i tiden framover. Lisensfinasieringen står på dagsorden i flere land i Europa. Venstre har nå bestemt seg for at de vil finansiere NRK over skatteseddelen. Det vil ikke Høyre.

– Vi ønsker en sterk allmennkringkaster, og lisensens gjør at publikum får et synlig forhold til NRK og hva kanalen leverer. NRK er folkeie. Det fører også til at NRK får et brukerfokus, noe som er et viktig korrektiv. En institusjon som får penger over statsbudsjettet, kan lett bli litt «laid back», sier Høyres mediepolitisks talsmann Olemic Thommessen til Dagens Næringsliv. Det er greit at Høyre vil beholde lisensen, men at NRK skulle bli mer «laid back» av å erstatte lisens med skatt, har vi liten tro på. Det er da ikke dette som preger de avisene som mottar pressestøtte. De kjemper som løver for å overleve i markedet, og pressetøtten er så langt fra noen hvilepute. Det er et være eller ikke være.

Det er ikke påkrevd å avvikle kringkastingslisensen, men vi ser nok slutten på denne finansieringsformen. I Sverige ønsker politikerne å se nærmere på muligheten for å erstatte tv-lisensen med en bred medieavgift. I Tyskland og Frankrike innføres det en tv-avgift uavhengig av hvilken teknikk man bruker for å ta inn tv-programmer.

Framveksten av ny teknologi er en årsak til at lisensen kommer på dagsorden. I dag tilbyr NRK tv-nyheter som en betalingstjeneste via mobiltelefonen. Etter hvert som mobilnettet bygges ut, vil mange flere benytte seg av en slik mulighet. Utviklingen av betalings-tv vil gjøre store seergrupper vant til å betale for det man vi se og de kanaler man har interesse av. Vi hører ikke så mye til protestene fra de som hevder at de ikke vil betale lisens for en kanal de ikke hører eller ser på. Men når NRK skal digitaliseres og befolkningen må kjøpe dekoder for å kunne ta inn NRKs sendinger, vil protestene vokse seg betydelig sterkere.

I knapt nok noe land finner vi en like sterk lisensfinansiert allmennkringkaster som i Norge. NRK leverer høye lytter og seertall måned etter måned. Lisens står derfor rimelig støtt. I dag utgjør lisensen 91 prosent av NRKs inntekter. NRK kan ikke melde seg ut av markedet. I framtiden vil lisensdelen utgjøre en mindre del av de samlede inntektene.

Det er for så vidt prisverdig at Venstre vil være i forkant og ta den prinsipielle debatten før det er for seint. Den tid kommer da det vil være riktig å avvikle lisensen og øke skattene.

Det avgjørende er at politikerne enten via lisens eller støtte over skatteseddelen sørge for at vi har et NRK som ikke blir for avhengig av kommersiell inntekter. Det går utmerket å leve med at det ikke er NRK som sender de mest populære fotballkampene direkte. Man kan ikke bruke lisenspengene på å konkurrere med de kommersielle kanalene om senderrettigheter. Det vil heller ikke være noen ulykke om TV 2 eller andre klarer å ta markedsandeler fra NRK når det gjelder underholdningsprogrammer.

Men NRK trenger lisens eller skatteinntekter for å finansiere sitt brede programtilbud, de smale programmene og en solide nyhetsdekning. NRK skal ikke som i en kommersiell kanal, tvinges til bare å tenke høye seer og lyttertall. NRK skal tenke vesentlighet, viktighet og relevans i forhold til kravet om at de skal avspeile bredden i det norske samfunnet.