Petersen besto kritikk-prøven

LEDER: Jan Petersen klarte i går å vise ydmykhet og lytte mer enn å gå i forsvar. Han opptrådte langt på vei slik en leder bør opptre når man skal ta imot hard, berettiget kritikk. Kjell Magne Bondevik kjørte litt for mye på forsvarslinjen, skriver redaktør Magne Lerø.

Hadde en toppleder i næringslivet blitt like kraftig kritisert som Utenriksdepartementet blir i Reinås-rapporten, ville han nok måttet pakke seg ut av kontoret. Men å sammenlikne bedriftsledere og statsråder er så som så. Så lenge opposisjonen ikke setter hardt mot hardt og truer regjeringen, lar en statsministeren sine statsråder blir sittende, selv om de blir utsatt for massiv kritikk fra opposisjonen.

Det er ingen grunn til å kritisere Jan Petersen for at han ikke trekker seg. En statsråd skal stå på post selv om han blir møtt med sterk kritikk. Det er helt greit at statsråder kjemper for sin taburett og må bæres ut av kontoret hvis opposisjonen vinner fram. Så sterk kritikk som Reinåsutvalget kommer med, hadde nok ikke Petersen ventet. Men den sindige Petersen lot seg ikke vippe av pinnen. I går viste han godt lederskap.

Ingen er i tvil om at han tar kritikken på ramme alvor. UD har også truffet en rekke tiltak allerede, slik at man nå er langt bedre forberedt på å takle katastrofer som rammer norske borgere utenlands. Jan Petersen beklaget og sa seg lei seg for at hjelpearbeidet kom for sent i gang. I møte med de pårørende i en tv-debatt ba han også om unnskyldning på vegne av UD. Representanter for de pårørende sier seg langt på vei fornøyd med den måten Jan Petersen har tatt kritikken på. Petersen klarte å vise ydmykhet og lytte mer enn å gå i forsvar. Han opptrådte langt på vei slik en leder bør opptre når man skal ta i mot hard, berettiget kritikk.

Kjell Magne Bondevik kjørte litt for mye på forsvarslinjen. Men dette inntrykket kan Bondevik klare å rette opp etter hvert.

Reinåsutvalget gir opposisjonen ammunisjon til en forsterket kritikk av regjeringens håndtering av denne saken. Under normale omstendigheter kunne det blitt regjeringskrise på en slik sak. Men opposisjonen ønsker ikke å ta makten ved innledningen til en valgkamp. Hvis regjeringen nå får satt opp tempo med å verksette det Reinåsutvalget foreslår og raskt får på plass en ny kriseberedskap, er det ikke sikkert opposisjonen vil få så mye ut av denne saken. Folk flest har en forståelse for at man ikke alltid kan være forberedt på at det utenkelig faktisk skjer. Men Høyre vil nok få høre at med Kristin Krohn Devold og Jan Petersen har de satt norgesrekord i kritikkverdig statsrådsadferd.