Kremmer Stordalen som papirprodusent

LEDER: Norske skog er i ferd med å gå seg vill med sine begrunnelsen for å nekte å selge Union. De kan ende med at skogeierne lar fabrikken leve i eget selskap, eller la Spetalen og Stordalen prøve seg som papirprodusenter, skriver redaktør Magne Lerø .

Det er i ferd med å floke seg til for Norske Skog. I dag rykker to skogeiere, Thomas N. Fernley og Halvor Western, ut med en oppfordring til leveranseboikott av Norske Skog dersom de legger ned Union. De kritiserer skogeiernes representanter i styret og hevder de har glemt hvorfor Norske Skog ble opprettet og eksisterer.

Samtidig blir Norske Skog minnet om at EUs konkurransemyndigheter holder på å gå dem kritisk etter i sømmene. Det har ingen ting med Union å gjøre. Her handler det om et mulig kartellsamarbeid med Store Enso i Finland. Spørsmålet er om Norske Skog stilltiende har gjort en avtale om å kutte produksjon av 100 000 tonn papir, mot at svenske og finske produsenter kutter tilsvarende på grunn av overproduksjon.

Konkurransetilsynet antyder nå at det kan bli aktuelt å se på saken, men at de gjerne vil avvente hva EU sier. Tidligere konkurransedirektør Einar Hope mener at dette er en opplagt sak for konkurransetilsynet.

I går troppet Øystein Stray Spetalen og Petter Stordalen opp og sa at de vil overta Union for 100 millioner kroner og føre papirproduksjonen videre.

Stordalen er en kremmer som har fått det til både innen handel og hotell. Nå vil han prøve seg på tradisjonell industriproduksjon. Han vil i alle fall makte å sette Union på kartet. Er det noe investor Stray Spetalen kan, så er det å regne på lønnsomhet i investeringer. Når de to vil kjøpe, lyder det hult at Norske Skog sier at Union ikke er lønnsom.

Stray Spetalen har nok også regnet på det alternativet at det viser seg at papirproduksjon ikke blir lønnsom. Da vil det koste minimum 150 millioner i avviklingskostnader. Men en sitter da igjen med mange kvadratmeter bygninger og tomteareal. Det er verd atskillig, selv om det ligger i Skien og ikke i Oslo.

Det vil bli morsomt med papir med Spetalen og Stordalen, men er de ansatte og lokalmiljøet sikre på at de to har kompetanse og styrke nok til å løfte Union fram til lønnsomhet i en tøff konkurransesituasjon? De ansatte venter seg skikkelige sluttpakker ved nedleggelse av Union, og fra kommunens side antydes det at de vil kreve at det ryddes opp for flere hundre millioner. Dette kan Norske Skogs økonomi til å ta ansvar for. Men kan Stordalen og Spetalen garantere at de vil legge like mye på bordet dersom det viser seg at det ikke blir pluss i Union-regnskapene og driften må innstille?

Norske Skog avviste tilbudet på direkten en times tid etter det ble framsatt. Senere sendte de ut i en pressemelding at de vil møte Spetalen og Stordalen for å drøfte en overtagelse, under forutsetning av at de ikke vil drive papirproduksjonen videre. Men det er jo nettopp det de to sier de vil.

Det er ingen ting som går Norske Skogs vei for tiden. De blir presset stadig hardere fra flere hold, ikke fordi de vil legge ned, men fordi de nekter å la andre overta. Tidligere rektor på BI, Torger Reve, forsvarer Norske Skog. Han mener det vi skje en videre nedbygging av tradisjonelle norske industriarbeidsplasser, og at Norske Skog som et internasjonalt selskap ikke vil vise noe annet samfunnsansvar enn det et amerikansk eid selskap ville gjort.

Her får ikke Reve med seg at poenget for Norske skog ikke er å tjene mest mulig penger isolert sett, men å sikre levering av tømmer fra norske skogeiere. Skogeierne har to representanter i styret. Det kan være skogeierne ser seg tjent med at andre overtar Union framfor nedleggelse, eller de vil gå imot at Norske Skog kvitter seg med Union. I denne saken kan vi komme til å se at det nasjonale eierskapet har en avgjørende betydning.

Det er lite sannsynlig at det vil ende med at Spetalen og Stordalen får overta for 100 millioner. Sjansen kan øke om prisen øker og de ansatte inviteres inn på eiersiden. Eller kanskje det er fornuftig å gå i drøftinger med Hellefoss papirfabrikk på Notodden som produserer bokpapir? Også andre investorer kan dukke opp.

Nedleggelse av Union er så visst ikke noe plankekjøring for Norske Skog, slik ledelsen forsøkte å framstille det etter styremøtet tirsdag. Norske Skog har ikke klart å levere en skikkelig begrunnelse for hvorfor andre ikke kan få overta driften. Det stemmer ikke at et selskap insisterer på selv å ta avviklingskostander i flere hundre millioners klassen når de alternativt kan tjene 100 millioner på et salg og være kvitt selskapet i løpet av noen måneder.