Oksum i hengemyra

LEDER: Jan Oksum har havnet i hengemyra, og det er ikke godt å komme seg opp igjen så lenge naive skogeiere med doble agandaer ikke vil innse at løpet er kjørt for Union som en del av Norske Skog, skriver redaktør Magne Lerø.

Norske Skog-sjefen, Jan Oksum, har havnet i hengemyra. Det er nå skapt tvil om han vil få bedriftsforsamlingen med på å legge ned Union så raskt det lar seg gjøre i 2006. Skogeierne er i ferd med å skape en offentlig strid om Norske Skogs strategi framover. Konkurransetilsynet har bedt om få informasjon for å ta stilling til om Norske Skog misbruker sin markedsmakt. Og det som skjer med Union, gjør at konkurransemyndighetene i EU mener det er enda større grunn til å undersøke om Norske Skog deltar i et kartellsamarbeid med de to andre store papirprodusentene i Europa, finske Stora Enso og svenske Holmen.

– Det er selvsagt relevant for vår etterforskning når et selskap vi mistenker for kartellvirksomhet, vil legge ned en lønnsom bedrift med redusert produksjonskapasitet som begrunnelse, sier fungerende talsmann for EU-kommisjonen i konkurransesaker, Luke Dehert, til Dagsavisen.

Erik Nes, førsteamanuensis ved BI og medlem av Herrevassdraget skogeierlag, peker på at Norske Skog alene ikke har kapasitet til å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel i Europa, og at argumentene for å selge bokpapirproduksjonen kun er logiske dersom de samarbeider med andre papirfabrikker i Europa.

I dag melder en ny kjøper til Union seg. Investor og bokpapirprodusent Roar Paulsrud og forretningspartner Terje Hagelund sier de er rede til å legge inn bud på Union. Skogeier Otto Løvenskiold har antydet at det også kan være andre interessenter.

Når så mange kjøpere har meldt seg, har Jan Oksum mister troverdighet. Han sto fram på Dagsrevyen og sa at Union ikke hadde oppnådd gode nok resultater og at bedriften ikke var lønnsom. Han fikk folk til å tro at de ansatte ikke helt visste hva de snakket om da de hevdet at Union var lønnsom. Nå er det ingen tvil lenger: Union er en lønnsom bedrift.

Et tegn på at Oksum er presset, er at han i møte med bedriftsforsamlingen onsdag begynte å snakke om lekkasjer og mane til konfidensialitet. Han kan bare glemme konfidensialitet i en sak der de ansatte ved Union har varslet krig mot nedleggelse. Istedenfor bør han konsentrere seg om å gi korrekt informasjon.

Skogeierne eier 21 prosent av Norske Skog, men har hele seks representanter i Bedriftsforsamlingen. Fire av dem, sammen med de ansatte, kan stoppe nedleggelse av Union. Det er etter hvert blitt klart for alle at skogeierne har en dobbelt agenda. De vil ha størst mulig lønnsomhet i Norske Skog, men det er enda viktigere å få avsetning for tømmeret sitt. Derfor vil de stille krav om at Norske Skog skal investere i de andre fabrikkene i Norge, og gi garantier for at produksjonsvolumet i Norge skal opprettholdes. Da godtar de nok å legge ned i Skien. Det blir bare litt mer tømmerkjøring for en del.

Men det er naivt å tro at Jan Oksum kan gi slike garantier. Som leder for et børsnotert selskap, skal Oksum sørge for størst mulig avkastning for aksjonærene. Det er langt fra sikkert at det er god butikk for Norske Skog å produsere like mye papir i Norge som de gjør i dag. Med 21 prosent eierandel har ikke skogeierne nok makt til å tvinge igjennom en strategi som er mest lønnsom for dem som leverandører – og mindre lønnsom for de resterende 79 prosent av aksjonærene.

Det blir håpløst å lede Norske Skog hvis skogeierne forsøker å tvinge konsernet til å drive Union videre. Dagene bør være talte for Norske Skog som eier. Når skogeierne er opptatt av å sikre sine leveranser av tømmer, bør de gå for et salg av Union.

Hvis skogeierne går for en nedleggelse av Union, har de gitt støtte til en kommersiell tenkning som utvilsomt er mest lønnsomt for aksjonærene, og som i neste omgang kan føre til nye nedleggelser i Norge. Det mest lønnsomme for skogeierne kan være å sørge for at papirprodusenter der de ikke er medeiere, og som konkurrerer med Norske Skog, får vokse seg sterkere.