SV mot kvinnelige omsorggründere

Løsningen er ikke, som Høyre og Frp mener, å privatisere mest mulig omsorg. Men det blir ikke bedre, som SV legger opp til, å radere ut de kvinnelige gründerne som vil jobbe i omsorgsektoren, skriver redaktør Magne Lerø.

Undersøkelser foretatt i Norden viser at det offentlige ikke sparer penger på konkurranseutsetting innen omsorgsektoren, opplyser forsker Mias Vabø ved Forskningsinstituttet NOVA. Overfor NRK peker hun på at det offentlige må bruke så mye ressurser på å kontrollere og informere om ulike tilbydere innen omsorgssektoren, at det ikke blir noen innsparing.

Dette kommer neppe som et sjokk på Høyre. De aner nok at det er slik det henger sammen. Da Høyre lanserte sin privatiseringslinje, som nå kjøres fram med begrepene konkurranseutsetting og valgfrihet, ble det begrunnet med økt effektivitet og at det offentlige ville spare penger. Det har skjedd i mange tilfeller – på det teknisk, administrative områder. På omsorgsområdet har Høyre sluttet å snakke om at det er så mye å spare. Her er det nå valgfrihet og kvalitet som kjøres fram

Det er klargjørende når Erna Solberg nå snakker om at valgfrihet og private aktører er i samsvar med Høyres ideologi. Høyre og Frp vil nedbygge offentlig sektor, og går lengst i å ville legge forholdene til rette for private aktører. Mens Frp vil ta hele regningen og bevilge det som trenges, får Høyre, som står for en sparelinje i det offentlige, regnestykkene til å gå opp ved bruk av egenandeler.

Småbarnsforeldre forstår hva politikerne mener når de snakker om valgfrihet i forbindelse med kontantstøtten. Men en 85-åring er særdeles lite opptatt av å velge om hjemmehjelpen skal være er ansatte i kommunen eller et privat omsorgsfirma. Problemet i dag er ikke at kvaliteten på den hjelp som gis er for dårlig, men at bevilgningene ikke strekker til slik at eldre får den hjelp de trenger. Det er mangel på penger, ikke mangel på private aktører, som er problemet. Når eldreomsorgen kjøres frem i valgkampen, er det ingen fordel for Høyre. Her er det først om fremst de røde og Carl I. Hagen som scorer poeng.

Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen gyver løs på «bestemor på anbud»-tenkningen, og skaper et inntrykk av at alle andre som operere på omsorgssektoren bare er et plunder og heft.

– Vi frykter en rød–grønn regjering, sier sykepleier Trude Wester, som er leder for Private Hjemmetjenesters landsforening og gründer i et lite omsorgsfirma i Tromsø. Hennes firma definerer seg først og fremsts som et supplement til det offentlige.

– De som ringer oss er som regel pårørende som lurer på om det finnes et omsorgsfirma i nærheten av der deres eldre bor. De opplever at hjelpen fra kommunen ikke er nok, og de ønsker noe i tillegg, sier hun til Aftenposten. De reagerer også på at de rød–grønne snakker om at det ikke skal være mulig å ta ut utbytte fra private omsorgsbedrifter.

Jens Stoltenberg har tidligere tatt til orde for at det bør vurderes. Men han skal visst mene at det kun er aktuelt å forby utbytte i store omsorgbedrifter. Han vil tydeligvis sikre seg mot at noen blir rike på omsorg her i landet. Det kan de rød–grønne slippe å bekymre seg for. Får omsorgsbedrifter et oppdrag fra det offentlige, skjer det i konkurranse med andre. Og det finnes ikke feite oppdrag å få av kommunene. Hva eierne vil gjøre med et overskudd, får bli opp til eierne.

Det er mangel på omsorgsarbeidere. Om 10 år kan mangel på arbeidskraft innen pleie og omsorg bli et alvorlig problem. I denne situasjonen gjelder det å stimulere til engasjement innen denne sektoren. Her finner vi mange kvinnelige gründere som får det til å gå rundt med små omsorgsbedrifter. Det er positivt at private aktører kan være et supplement til det offentlige. Derfor bør de rød–grønne vokte seg vel for å kvele de private initiativ som tas i denne sektoren. Vi trenger flere hender i pleie og omsorg. Svaret er ikke, som Høyre og Frp mener, å privatisere mest mulig – eller som SV vil, å radere ut de private aktørene.

Private aktører har sin plass fordi det alltid vil være noen som vil betale for mer enn den hjelp de får, og fordi det samlet sett gir høyest antall sysselsatte innen omsorgsektoren.