NHO foretrekker Høyre

LEDER: Selv om Høyre kommer best ut av det på NHOs partibarometer, er næringslivet sannsynligvis best tjent med en mindretallsregjering – ledet av Jens Stoltenberg og holdt i sjakk av sentrum – dersom Bondeviks dager i politikken er talte, skriver redaktør Magne Lerø.

Høyre kommer best ut av det på NHOs partibarometer. Ap scorer også høyt, tett fulgt av Frp og Venstre. Får Sp og SV makt, ligger det an til en næringslivspolitikk som står til stryk.

NHO har finlest partienes programmer, og stoppet opp ved 34 punkter som de mener er spesielt viktige for næringslivet. De handler om en ansvarlig økonomisk politikk, forskning og innovasjon, utdanning og kompetanse, samferdsel, arbeidsmarked, skatt, aktivt eierskap, ressurs og miljø, offentlig sektor og næringslivet og global konkurranse.
Ifølge NHO er det viktigste nå å satse på forskning og samferdsel.
– Infrastruktur – kort sagt mer til vei – er det eneste området hvor NHO reservasjonsløst går inn for økt offentlig pengebruk, sier administrerende direktør Finn Bergesen jr. til Dagens Næringsliv.

Det er ikke noe nytt at NHO mener Høyre utmerker seg i næringspolitikken. Stort sett er NHO fornøyd med det meste Høyre mener, men de setter et minus ved at partiet vil gi «arbeidsgiverne et særlig ansvar for inkluderende arbeidsliv og for å få sykefraværet ned». Ap får minus for arbeidsmarkedspolitikken og ønske om å endre arbeidsmiljøloven, og NHO frykter at Frps økte pengebruk vil svekke industrien. KrF kommer dårlig ut fordi det er mange saker det ikke står noe om i programmet.

NHO er selvsagt bekymret for hva som vil skje dersom de rød–grønne kommer til makten. Finn Bergesen sier man vet omtrent hva man kan forvente seg dersom den borgerlige samarbeidsregjeringen fortsetter. Ut fra et næringslivssynspunkt vil derfor Bergesen anbefale at Bondevik-regjeringen fortsetter.

Han velger klokelig ikke å kommentere om Frp skal tas inn i regjeringen, slik NHOs president, Erling Øverland, tidligere i år tok til orde for. Det utspillet skapte bare forvirring, fordi presidenten forsøkte å forklare at han bare uttalte seg som privatperson.

NHOs oppgave er å være enøyd og se sakene fra næringslivets side. Og det er ikke noe dårlig ståsted. Det er tross alt næringslivet som skal skape de verdiene vi skal dele. Vi kan ikke tillate oss å nedprioritere næringslivet fordi vi for tiden tjener rått på oljevirksomheten. Men NHO mener neppe at næringslivspolitikken skal være det eneste kriterium for hvilket parti en næringsliveleder bør stemme på.

Det er verd å merke seg at Ap kommer godt ut av det på NHOs partibarometer. Så det blir neppe en ulykke for næringslivet om Ap alene overtar regjeringsmakten. Men med et sterkt SV og Sp i regjering er det grunn til en viss frykt. Det blir ikke lett for Jens Stoltenberg å hindre at de får gjennomslag for deler av sin økonomiske politikk om de kommer i regjering. Sp har vist at de kan tilpasse seg regjeringsansvaret tidligere, men SV er uten regjeringserfaring.

Skal det ha noen mening for SV å sitte i en regjering, må de få gjennomslag for en omlegging av den økonomiske politikken. Det vil ta flere år før SV vil oppdage at den politikken de fører vil få negative virkninger for næringslivet som de neppe har regnet med.

Når Finn Bergesen sier at han ønsker at regjeringen Bondevik fortsetter, er det mer drøm enn virkelighet etter at Carl I. Hagen beskjed om at Bondeviks tid er ute. Det er ikke godt å si hvilket annet alternativ som står på Bergesens ønskeliste. Han hadde neppe hatt noe imot at Høyre holdt Frp i sjakk i en regjering, men det er det er urealistisk. Det kan være at Bergesen i realisten har en mindretallsregjering ledet av Jens Stoltenberg på annenplass på ønskelisten. En Stoltenbergregjering som holdes i sjakk av sentrum og Høyre, er i alle fall å fortrekke framfor en regjering Stoltenberg med SV og Sp.