Latskap blant ledere

Helge Lund liker ikke at folk vil gå tur med bikkja istedenfor å jobbe hardt. Det er god grunn til å peke på faren at vi som nasjon ender opp med for mange på trygd og for mange rikinger som driver dank, skriver redaktør Magne Lerø.

– Folk velger heller en tilværelse der de kan tur med bikkja i Frognerparken framfor industrielle utfordringer og krevende jobber, sa Statoil-sjef Helge Lund på et seminar i Stavanger i går. Lund frykter velstanden kan bli en sovepute. Han fortalte at folk han hadde forsøkt å få tak i, svarte nei med henvisning til at de heller ville ha et roligere liv. Lund minnet om at for å klare oss i konkurransen må vi ha nok kompetente medarbeidere som også er villige til å ta i et tak.

Det mangler ikke på eksempler på ledere og ansatte som jobber for mye. Med rette advares det mot at man blir fanget av jobben og at jobben går ut over både helse og familie. Det er trist å ende opp som utslitt og ensom i altfor tidlig alder.

Vi vet også at mange velger trygd framfor å arbeide. De orker ikke anstrenge seg såpass som en må for å kunne fungere i dagens arbeidsliv. For noen uker siden ble det også meldt at flere ikke vil ha de lavstatusjobbersom de fint kunne greid å fungere i. De vil heller ha trygd.

Helge Lund ser en tendens til arbeidsvegring også i samfunnets øvre skikt. Her er det mange som ikke trenger å jobbe. De har penger nok til å leve det liv de ønsker. Mediene trykker jevnlig reportasjer med folk som har gjort det bra og som velger å hoppe av til en liv der de kan nytevelstandens gleder. Det er ikke noe å si på at det skjer når mennesker fyller 60.

Men nå får vi inntrykk at det skjer det i større grad langt ned i 40-årene. Kjell Inge Røkke er et arbeidsjern og det er ikke sikkert vi skal legge for mye i det når han snakker om å begynne som rekefisker i Oslofjorden. Idar Vollevik har jobbet dyrisk mye for å skape Chess-suksessen, og kona sier at han av helsemessige grunner må trappe ned. Det bør han utvilsomt, men vi får da inderlig håpe at han fortsatt vil jobbe skikkelig og ikke bare farte rundt i sitt nye vidunder av en bil.

Stein Erik Hagen snakker også om at han jobber mindre, reiser mer og vil nye livet med sin Mille Marie. Det er han vel unt, men han bør jobbe skikkelig fortsatt. Han er ikke mer enn vel 50 år.

Landets rikinger må ikke bidra til å gjøre det til et ideal at man skal begynne nedtrappingen fra et krevende arbeidsliv til et uforpliktende ferieliknende liv i førtiårene. Ingen ting kan forhindre at de rike velger slik, men det er god grunn til å peke på faren at vi som nasjon ender opp med for mange på trygd og for mange rikinger som driver dank.

Dette burde få bedriftene til å være litt mindre raus med hva slags sluttpakker de gir ledere. Det er helt unødvendig å sette ledere som må slutte i stand til å leve i sus og dus uten å jobbe, fordi sluttpakke med pensjonsordning og sluttvederlag blir så stor.