Arnkværn i e-postfella

Hvis de ansatte i Vinmonopolet forsterker kritikken mot Harald Arnkværn for ulovlig snoking i ansatte e-post, bør han si takk for seg. Eller så blir han som skulle løse problemene selv et problem for Vinmonopolet, skriver redaktør Magne Lerø.

Styreformannen i Vinmonopolet, Harald Arnkværn, stiller sin plass til disposisjon etter at det i går ble kjent at Datatilsynet anmelder Vinmonopolet for ulovlig lesing av ansattes e-poster.

– I den grad mitt arbeid som styreformenn blir vanskelig som følge av rapporten fra Datatilsynet, vil jeg stille min plass til disposisjon. Slik formulerer han det selv til Aftenposten.

Vinmonopolet hadde rimelig grunn til tro at flere ansatte hadde brutt regelverket ved å la seg smøre av vinimportøren Ekjord. Det ble vurdert å gå til anmeldelse, men det endte med at Vinmonopolet engasjerte den tidligere Økokrim-lederen Erling Grimstad for å granske hva som hadde skjedd. I den forbindelse ble alle slettede e-poster til de mistenkte sjekket, uten at de var klar over det og uten at tillitsvalgte ble orientert. Direktør Knut Grøholt ble selv gransket, og kunne derfor ikke ta avgjørelsen om gjennomgang av de ansattes e-poster. Derfor var det styreformann Arnkværn som måtte gi klarsignal til at Grimstad kunne begynne å grave i e-postene for å finne bevis.

Datatilsynet er meget skarp i sin kritikk, og pålegger Vinmonopolet å lage regler for innsyn i ansattes e-poster. For to uker siden anmeldte de også Redningsselskapet for ulovlig innsyn i ansattes e-poster. Der var det generalsekretær Monica Solås Kristensen som mente ansatte hadde deltatt i konspiratorisk virksomhet mot henne. Hun fant nok i slettede e-poster til å hevde at ansatte var illojale.

For to uker siden mente styret i Vinmonopolet at de hadde satt sluttstrek for korrupsjonssaken. Styret trakk tilbake oppsigelser av to ansatte, og på den måten unngikk man at saken havnet for retten. Nå skulle alle sår leges, og tingenes tilstand vende tilbake til de normale. Harald Arnkværn synes det er surt at man nå ikke får ro om saken. Han innrømmet overfor NRK i går at saken kunne vært håndtert bedre, men han kunne ikke si at han angret på at de sjekket e-postene. Slik Harald Arnkværn tolker personopplysningsloven, har ikke Vinmonopolet foretatt seg noe ulovlig. Det samme mener nok Erling Grimstad.

Det ikke gitt at det er Datatilsynet som tolker loven rett. Arnkværn er selv jurist, og i tetsjiktet når det gjelder slike spørsmål. Også Redningsselskapet hever at de har søkt råd hos juridiske ekspertise. Det er tydeligvis et behov for at domstolene trekker opp grensene for hva som er lovlig.

Det virker som om Vinmonopolet har en bedre sak enn Redningsselskapet. Det sier seg selv at ledelsen ikke kan gå i gang med å lese slettede e-poster fordi man har mistanker om at ansatte ikke er lojale. I Vinmonopolets tilfelle dreier det seg om alvorlige brudd på regler. De valgte selv å granske framfor å anmelde.

At Datatilsynet tolker loven annerledes enn Harald Arnkværn, er ikke noen grunn til at han skal gå av. Han kan komme til å trekke seg fordi han har utøvet dårlig lederskap i måten saken ble løst på. Han har ikke informert før og etter, slik han burde ha gjort. De ansatte har tidligere uttalt mistillit til Knut Grøholt. Men tilliten ble gjenopprettet for to uker siden da de la stridsøksene fra seg. I virkeligheten er det de ansattes foreninger som nå avgjør om Arnkværn skal bli sittende. Hvis de forsterker den kritikken de alt har kommet med, er det lurt av Harald Arnkværn å trekke seg. En styreformann med sviktende tillit og som oppleves som et uromoment internt, kan vanskelig gjøre en god jobb.