Brustad i poltrøbbel

Med bistand fra Sylvia Brustad vil de ansatte nå ha sparket hele ledelsen i Vinmonopolet og selv ta makten i monopolbedriften. Dette er Avinor på nytt, skriver redaktør magne Lerø.

De fagorganiserte i Vinmonopolet slår i bordet med en lang liste av ledere de vil ha fjernet for å skape ro i organisasjonen. Og det skjer kun uker etter at de sto fram og sa at stridsøksen skulle legges bort og at de hadde tillit til Knut Grøholt som daglig leder. Nå har de gjort helomvending og tatt fram øksene igjen. Grunnen er at Datatilsynet har anmeldt Vinmonopolet for ulovlig innsyn i ansattes e-poster, i forbindelse med granskningen av ansettes brudd på det strenge «smøreelementet». De fant de bevisene de trengte. Men etter at Datatilsynet gikk til anmeldelse, gjorde de ansatte det klart at de ikke hadde tillit til styreleder Harald Arnkværn. Det var han som tok avgjørelsen om granskning av e-postene, fordi Knut Grøholt selv ble gransket. Styret konkluderte med at Grøholt ikke hadde brutt noen regler, og ga ham full tillit.

Nå vil de ansatte ha Knut Grøholt fjernet i samme slengen. Og ikke nok med det. Ifølge Dagbladet i dag har markedsdirektør Lars Sogn, produktsjef Anita Mikalsen, salgsdirektør Kjell Eliassen og ikt-direktør Thore Nylund heller ikke tillit. De vil fjerne hele bunten, med andre ord.

Styreleder Harald Arnkværn ga beskjed om at han trekker seg, og begrunner det med at han ikke har de ansattes tillit. Det er forståelig. Hvorfor skal han bruke tid på å lede et styre der tre av styremedlemmene ikke har tillit til ham?

– Hvis vi hadde fått velge, hadde vi ønsket at Grøholt hadde trukket seg med umiddelbar virkning, framfor Harald Arnkværn som i alle fall har den egenskapen at han opptrer ryddig, sier Juul Lyseggen, leder for Overordnede Funksjonærers Forening og som også sitter i styret, til Dagbladet.

Makan til surrete ansvarstenkning er det sjelden vi ser. – Hvis vi hadde fått velge? Når han ordlegger seg slik, har han ikke forstått mye av hva det vil si å sitte i styret. Er det slik at styremedlemmer skal kunne velge å godta at styreformannen fortsetter – hvis han kommer trekkende med administrerende direktørs hode på et fat?

Helse og omsorgminister Sylvia Brustad uttalte i går at hun hadde tillit til Knut Grøholt. Til NRK sa hun i går kveld – på spørsmål om hva som skulle skje med Knut Grøhlt – at «det nye styret må gi henne et råd». Hva skal de gi henne råd om? Det er da styret som avgjør om de har tillit til sin administrerende direktør.

Denne saken handler om hvem som skal ha makten i Vinmonopolet, styret eller de ansatte. Vi ser det samme i Vinmonopolet som i Avinor: så lenge de ser muligheten for å vinne en kamp med å lage så mye bråk at politikerne begynner å interesserer seg, gir de seg ikke. Det var da tidligere samferdselsminister Torild Skogsholm gjorde det klart at hun hadde tillit både til styret og Avinor-direktør Randi Flesland de ansatte holdt fred. Nå har vi fått en ny samferdselsminister, og bråket er så smått begynt. Vi har merket oss de første antydninger om at det kan bli kaos i juletrafikken på flyplassene.

Hvis Sylvia Brustad vil overlate makten til de ansatte, har hun muligheten til det. Det er bare å sette inn en ny styrelder med det mandat å fjerne Knut Grøholt. Og da må hun ut med millioner, både til Knut Grøholt og til andre i ledelsen. Et enstemmig styre i Vinmonopolet med stemmer fra de ansatte gjorde det klart for få uker siden at de hadde tillit til Knut Grøholt. Styret har tidligere konkludert med at Grøholt ikke har brutt Vinmonopolets regler og retningslinjer. Det er de ansatte som har brutt reglene.

Knut Grøholt og Harald Arnkværn har ønsket fred og forsoning. Derfor trakk de tilbake oppsigelsen av to ansatte. I andre bedrifter ville ansatte som har forbrudd seg mot reglene slik ansatte ved Vinmonopolet har gjort, fått sparken øyeblikkelig. Men forsoningen er nå glemt. De ansatte har fått blod på tann. Med Sylvia Brustads hjelp vil de nå ha full seier og all makt.