Supplement fra private

SV bør legge bort sin dogmatiske motstand mot at private får en rolle innen helse og utdanning. Øystein Djupedal trenger samarbeidspartnere for å lykkes med sitt kunnskapsløft, skriver redaktør Magne Lerø.

Regjeringen vil bremse, og SV helst skru utviklingen tilbake, når det gjelder private og organisasjoners muligheter til å påta seg oppdrag fra det offentlige. SVs nye helsepolitiske talskvinne, Inga Marte Thorkildsen, oppfordrer i Dagens Næringsliv i dag private investorer å bruke pengene sine i andre bransjer. Hun ønsker ikke at ansatte slutter i det offentlige helsevesenet for å starte private klinikker. – Nå skal det bli mindre oppdrag til de private helseklinikkene, sier Thorkildsen.

Men det er det nå ikke hun som bestemmer. Det er helseforetakene som har ansvaret for å få mest mulig helse for de kronene de får til disposisjon. På enkelte områder er private klinikker bedre og billigere enn det man klarer i de offentlige sykehusene. Dette har med spesialisering og rendyrking av funksjoner å gjøre. Vi forstår at regjeringen retter fokus mot de private klinikkene. Den forrige regjeringen var tidlig i sin regjeringsperiode opptatt av å privatisere så mye som mulig. Det førte til at private klinikker grovt utnyttet slepphendthet med anbud og avtaler fra helseforetakenes side. Men etter hvert ble det strammet inn. Nå klager private klinikker over at helseforetakene er for tøffe på pris.

Vi tror det er en fordel at vi har private tilbyder som et supplement til de offentlige sykehusene omtrent på det nivå vi har i dag. Og Thorkildsen trenger neppe å bekymre seg over at noen skummer fløten. Det er få som blir rike av å konkurrere om å få levere tjenester til det offentlige. Se på sykehjemsdriften. Det er mange som har forsøkt seg med privat drift av sykehjem. Ingen tjener nevneverdig med penger. Landets investorer er nok skjønt enige med Thorkildsen; å sette pengene sine i klinikker som skal leve av oppdrag for det offentlige, blir ikke god butikk.

Helse Øst bruker i dag én prosent av sitt budsjett på kjøp av private helsetjenester. Det er med andre ord lite å lage så mye oppstuss om. Dette blir fort en ny variant av demonstrasjonspolitikk fra SVs side.

Også på skolepolitikkens område ønsker SV avprivatisering. Søndag meldte Aftenposten at næringslivet er frustrert over at yrkesopplæringen er for dårlig, og at de nå vil etablere friskoler for å utdanne fagfolk. Ole og Anders Larmerud fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening vil opprette en videregående skole for utdanne rørleggere neste år. Målet er etter hvert å etablere VVS-skoler flere steder i landet.

En tredjedel av de som vil starte videregående skoler neste år, vil satse på yrkesfag, forteller avdelingsdirektør Lars Gunnar Nag i Utdanningsdirektoratet. I Svolvær vil man starte «byggskole». Det foreligger også planer om en skole for utdanning av anleggsmaskinførere, et kulinarisk institutt og en egen frisørskole. Dette liker ikke SV.

– Hvis dette er et signal om at det offentlige tilbudet er for dårlig, må vi ta det meget alvorlig. Vi ønsker færre private skoler, ikke flere. Den offentlige skolen skal dekke behovet. Den skal være så god at elevene søker seg dit, sier statssekretær Lisbeth (SV) Rugtvedt i Utdanningsdepartementet til Aftenposten.

Det er forståelig at den nye regjeringen ikke vil følge opp Kristin Clemets privatiseringslinje. Det kan komme til å svekke den offentlige skolen, dersom det i for stor grad åpnes for private skoleløsninger landet over. Men dette må avveies i forhold til å få inn nytenking og supplerende kompetanse i skolen. Det er jo uproblematisk om det lages en egen videregående skole i Oslo for de som vil bli rørleggere. Her er det elever nok. Vi tviler ikke på at bransjen vil sette inn mye ressurser for å gjøre dette til en utmerket skole. Det er ikke sikkert det er like uproblematisk med en slik skole på et mindre sted, hvor det kan føre til at andre yrkeslinjer i den offentlige skolen begynner å halte fordi det er et for lite elevgrunnlag.

Å starte skoler kan ikke være en rettighet. Men i mange tilfeller vil det være en fordel for elever og samfunnet at organisasjoner som brenner for utdanning innen et fag får komme på banen.

SV vil satse på kunnskap. Det blir ikke mer kunnskap av om de private skolen vi har i dag stenger dørene, fordi de ikke fikk nødvendige livsvilkår. Det er ikke slik lenger på noen områder at hundre prosent offentlig og null privat engasjement er det optimale. Private løsninger som supplement til det offentlige, er å foretrekke.

Kunnskaps- og oppvekstminister Øystein Djupedal må legge bort dogmatikken og gå i dialog med aktører som vil starte innen utdanning. Aktører som vil ha kunnskap og ikke profitt som avkastning, bør kunne oppleve Øystein Djupedal som en samarbeidspartner.