Anbud for Grande Røys

For å hindre korrupsjon og kameraderi i det offentlige, må en kreve av ledere at de som hovedregel innhenter anbud. Det må ikke bre seg en «fritt fram»-holdning når gjelder innkjøp under 500 000, skriver redaktør Magne Lerø.

I år er det avdekket mye snusk i offentlig sektor. Det skjer mer korrupsjon i stat og kommune enn vi har villet tro. Det blir til stadighet hevdet at offentlige anbud er et effektivt virkemiddel for å motarbeide korrupsjon i det offentlige. Det er imidlertid grenser for hvor langt man kan dra dette argumentet.

Tidligere var det slik at man i offentlig sektor var pålagt å innhente anbud ved kjøp av varer og tjenester for mer enn 200 000 kroner. I september ble terskelverdien hevet til 500 000. I Soria Moria-erklæringen sies det at man vil heve terskelverdien ytterligere. I EU krever en anbud ved innkjøp til det offentlige over 1,8 millioner kroner.

Høyre har gjentatte ganger advart regjeringen mot å øke terskelverdien. NHO vil også beholde grensen der den er i dag.

– Jeg trodde regjeringen hadde fått så mange advarsler at dette nå ville bli fredet, sier NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes til Dagene Næringsliv i dag. Bakgrunnen er at fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) bebuder at hun vil ta opp saken i regjeringen før jul.

Om Grande Røys foreslår at grensen skal heves noen hundre tusen, bør ikke Høyre hente fram storslegga. Da må en i tilfelle dundre løs med påstander om at man i også i EU er for slepphente med å sikre seg mot kameraderi og korrupsjon.

Det er ikke til å komme forbi at det følger mye byråkrati og kostnader med «full pakke» når det gjelder offentlige anbud. Offentlige anbud skal sikre at alle private aktører skal stilles likt. Derfor er det nødvendig at samfunnet defineres en grense for hvor det i alle tilfeller skal innhentes anbud. I praksis bør man imidlertid i det offentlige innhente anbud på det meste man kjøper inn. Dette er et politisk ansvar i den enkelte kommune, og et ledelsesansvar over hele linjen.

Det bør være en oppgave for ledere i sin alminnelighet å kunne dokumentere at det innhentes anbud. Revisor bør også bli bedt om å se nærmere på om man har tilfredsstillende regler for innhenting av anbud. Det skal lyse en rød lampe dersom en konsulent til stadighet trekkes inn og alle varekjøp skjer fra en og samme leverandør.

Det oppstår en relasjon mellom innkjøper og leverandør. Umerkelig kan dette utvikle seg til kameraderi. Det er viktig at det ikke utvikler seg en anbudsløs «fritt fram»-holdning når det gjelder innkjøp under 500 000. Det må jobbes med anbudsinnhenting der det er penger å spare. Å stille krav om at man alltid skal telle hundrelapper, er å dra det litt langt. Men en tusenlapp eller to på et enkelt oppdrag eller innkjøp, bør man i det offentlige være opptatt av.

Det viktigste man kan gjøre i offentlig sektor for å forebygge korrupsjon, er å utvikle en åpenhets- og anbudskultur i alt man foretar seg. Hovedregelen må være at flere enn en eller to skal ha muligheten til å levere en vare eller tjeneste.

Om grensen for offentlige anbud defineres ved 500 000 eller 800 000 er ikke det avgjørende, dersom man i det offentlige utvikler skikkelige kontrollrutiner på at ledere handler der det er best og billigst hver eneste uke.