Tar strupetak på Avinor

Liv Signe Navarsete kan ikke gå rundt grøten stort lenger. Hun må stille seg helhjertet bak beslutning om nedleggelse av flysentralen i Røyken, eller skaffe Avinor en ledelse som vil drive slik «luftfartens heismontører» – flygelederne – krever, skriver redaktør Magne Lerø.

NHO krever at Avinor nå sørger for at flyene går når de skal. Bedrifter vurderer å kreve erstatning for flyavganger som blir kansellert. Flygeledernes Landsforening krever at Avinor-styret går av; og politikere forlanger at samferdselsminister Liv Signe Navarsete rydder opp umiddelbart.

Flygelederne er fornøyd med utviklingen. Deres metode er å medvirke til at det blir forsinkelser. På den måten skaffer de bevis for sin påstand om at Avinor har mistet kontrollen med omstillingen. Målet er å få skiftet ut Avinor-ledelsen og ta omkamp på beslutningen om å nedlegge flysentralen på Røyken. Det var imidlertid ikke flygelederne som fikk direktør Anne Grette til å kaste inn håndkleet. Det var samferdselsminister Liv Signe Navarsetes beslutning om å vurdere en oppsplitting av Avinor som førte til at Grette trakk seg. Hun sa det rett ut. Navasetes beslutning var musikk i flygeledernes ører. De ønsker at Avinor bare skal ha ansvar for drift av flyplassene, og at flygelederdriften legges under Samferdselsdepartementet.

Da vil de kunne beholde den makten de i dag har.

Flyselskapenes Landsforening ønsker det stikk motsatte. Styreleder Per Arne Watle vil at «flygelederselskapet» skal konkurranseutsettes. Det er gjort med hell i mange andre land, sier han til Finansavisen. NHO har neppe noe imot at det skjer. Også Frp har tatt til orde for en slik løsning. Det vil heller ikke være Høyre imot. Men den rød–grønne regjeringen kommer aldri til å gå inn for å privatisere flygelederfunksjonen.

Tidligere samferdselsminister Torhild Skogsholm valgte å støtte ledelsen i Avinor i striden med flygelederne. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har ikke vært like klar. Det er fristende å fortsette med å bevege seg rundt grøten. Hun må nå bestemme seg. Enten må hun gi full støtte til beslutningen om at flygeledersentralen på Røyken skal legges ned, og at det ikke bli aktuelt å vurdere denne beslutningen på nytt. Eller så kan hun forlange at Avinor sørger for at flyene går som de skal. Da kan hun være sikker på at problemene ikke løses. En slik linje ender med at styret må gå. Det vil være en seier for flygelederne. Men det er ikke sikkert Randi Flesland kaster kortene.

Avinor innfører nå IA-avtalen, og håper det vil føre til et lavere sykefravær blant flygelederne. Lederen for Norsk Flygelederforening, Rolf Skrede, tror ikke IA vil bedre situasjonen. Han fastholder at det er for få flygeledere, og at Avinors omstilling har slått feil.

Flygelederne er luftfartens heismontører. Det kan virke som om de har så stor makt at det ikke er mulig å gjennomføre en omstilling som ikke er i deres interesser. De ansatte i Luftfartstilsynet klarte nesten å sette en stopper for flyttingen til Bodø. Hadde det ikke vært et vedtak i Stortinget som lå bak, hadde de sannsynligvis klart det, blant annet med å kjøre fram sikkerhetsvurderinger og kapasitet, slik flygelederne nå gjør. En beslutning i Avinor-styret om nedleggelse av flysentralen i Røyken, velsignet av en samferdselsminister i den forrige regjeringen, står ikke støtt før Liv Signe Navarsete stiller seg helhjertet bak.