E-postkontroll framfor anmeldelse

Sjekkingen av e-post uten ansattes viten og vilje i Bazar forlag og Redningsselskapet er lovstridig, men Datatilsynet bør ikke vinne fram med sin anmeldelse av e-postkontrollen som ble foretatt i Vinmonopolet, skriver redaktør Magne Lerø.

Ingen ser ut til å ha drevet det lenger i nitidig sjekking av ansattes e-poster enn forlagssjef Øyvind Hagen i det lille bestselgerforlaget Bazar. I går varslet Handel og Kontor Media at Hagen kan vente seg en anmeldelse for brudd på personopplysningsloven. Hagen har like godt opprettet en egen mappe i sin egen innkurv der han har kunnet følge med på inngående post til tre ansatte han er i konflikt med. Han har kjent til deres passord og har også sjekket utgående e-post. De ansatte har ikke vært informert.

Øyvind Hagen er ikke mer nysgjerrig enn forlagssjefer flest. Grunnen til den store interessen for ansattes e-poster er at det har vært store konflikter i det lille selskapet over lengre tid. Ansatte har reagert på Hagens lederstil, og hevder at det har vært mye surr og rot på flere områder i selskapet. Det tviler vi ikke på. Bazar er Hagens baby. Bazar er null og niks uten Hagen. Tidligere bygget han opp Ex Libris forlag, men solgte det til Damm med rettighetene til Harry Potter, og det før han ante hvilken gullgruve han ga fra seg. Den tabben angret han på i årevis, men nå har han tjent så mange millioner på Paulo Coelho og Dan Brown at han er begynt å komme over det.

Man kan ikke drive som et daglig hemmelig politi i forhold til sine ansatte om man er aldri så mye i konflikt med dem.. Hagen kommer til å bli dømt til å betale noen hundre tusener i bot. Han har såpass mange millioner på bok at han kan betale ut de ansatte han ikke kan samarbeide med. Og så bør han ansette en klok og sindig administrasjonssjef som kan holde på med alt det Hagen ikke kan godt nok. Da kan han konsentrere seg om å gjøre det han er en av landets aller beste på: å snuse opp gode titler, forhandle kontrakter og knytte seg til både forfattere og andre utgivere.

Hagen sier han ikke kjente til reglene på dette området. Det tviler vi ikke et sekund på.

I Redningsselskapet sjekket Monica Kristensen Solås e-posten til alle ansatte hun tvilte på om var lojale nok. Det skal ha vært nærmere førti personer. Funn etter e-postsnokingen ble til og med lagt fram som bevis i retten. Det førte til at den oppsagte personalsjefen trakk sin sak da hun midt under rettsaken ble gjort kjent med en e-post hun hadde sendt, og som Kristensen Solås ville bruke som bevis på at hun ikke var lojal.

Den tredje organisasjonen Datatilsynet har slått kloa i, er Vinmonopolet. Her ble e-postene til ansatte som var mistenkt for korrupsjon gjennomgått. Det var daværende styreleder Harald Arnkværn som tok avgjørelsen, siden administrerende direktør Knut Grøholt selv var under granskning. Det var Erling Grimstad, som var leid inn som konsulent, som sto for granskningen, men det var Knut Grøholt som lot ham gå i gang uten å informere de ansatte.

Det synes temmelig klart at Øyvind Hagen og Redningsselskapet har brutt personopplysningsloven. Vi er ikke overbevist om at tilsynets anmeldelse av Vinmonopolet vil holde. Det er kritikkverdig at Vinmonopolet ikke informerte de tillitsvalgte at e-posten ville bli sjekket. Men i dette tilfelle var det snakk om brudd på krystallklare regler og samfunnet lover. Det er langt mer alvorlig enn mistanke om illojalitet.

NHO har laget kjøregeler for sjekking av ansattes e-post. Poenget er at dette kan gjøres hvis det er avtalt, det blir informert og det dreier seg om særdeles alvorlige forhold. Like lite som det er lov å sette opp kamera for overvåkning av ansette, er det lov å sjekke e-poster fordi om man av en eller annen grunn er misfornøyd med de ansatte.

Vi er ikke tjent med regler som er så strenge at arbeidsgiver må gå til anmeldelse og politiet komme på døren for å finne ut hva som faktisk har skjedd.