AFP på overtid

Dagens AFP eksisterer på overtid. Det kan være Jens Stoltenberg ikke setter foten ned i vår i påvente av at Bjarne Håkon Hanssen skal få tenkt ut noe smart og modig. Han er i stand til å sette en nødvendig støkk i LO, skriver redaktør Magne Lerø.

Løpet for årets lønnsoppgjør er i ferd med å bli lagt. I går møtte partene i arbeidslivet statsminister Jens Stoltenberg. De diskuterte ikke lønn direkte, selvsagt, men avtalefestet pensjon (AFP), lønnsutviklingen for kvinner, sosial dumping og lønnsveksten i forhold til våre konkurrenter og samarbeidspartnere. LOs krav er at AFP-ordningen ikke skal røres. Det er stikk i strid med det Stortinget har vedtatt når det gjelder pensjon i framtiden. Det skal være mulig å gå av med pensjon ved fylte 62 år, men det skal lønne seg å jobbe etter en fylte 62. I dag kommer en like godt ut av det økonomisk om man går av ved fylte 62 eller 67 år. Slik må det være fortsatt, sier LO, og later som om de ikke forstår seg på det Stortinget har vedtatt.

Den tid den sorg, tenker Jens Stoltenberg. I går minnet han om at den nye pensjonsordningen skal innføres fra 2010. LO tolker dette slik at man nok skal finne en løsning på AFP for den neste toårsperioden.

Det er Fellesforbundet, med Kjell Bjørndalen i spissen, som skal starte årets lønnsforhandlinger. Bjørndalen sitter i Aps sentralstyre, og det skal mye til før han ender i streik fordi Jens Stoltenberg ikke «hjelper partene til å bli enige», slik man har gjort tidligere. Partene kommer nok til å stå og stange noen uker, og så melde til offentligheten at man ikke finner en løsning på AFP-spørsmålet. Så sender man brev til regjeringen og ber om klarhet når det gjelder AFP fram til 2008. Regjeringen svarer i siste liten at man vil finne løsninger som gjør at AFP kan forsette som i dag til 2008. Det skal skje ved at ordningen tilføres midler fra staten, og at skattereglene presiseres slik at de som går av med AFP ikke skal få økt skatt. Hvis ikke staten foretar seg noe, kan det koste fra 5000 til 20 000 kroner å velge AFP.

Hvis Jens Stoltenberg og hans hus bidrar på denne måten, kvitterer nok Kjell Bjørndalen med å ikke kreve for store lønnsøkning. Bjørndalen vet at dersom lønnsutviklingen blir for sterk, svekker dette den konkurranseutsatte industrien. Det fører til mer utflagging av arbeidsplasser og at flere bedrifter ikke vil klare seg.

Kjell Bjørndalen er mannen som kunne hjulpet pilotene i SAS til å forstå hva det innebærer å bli utsatt for konkurranse. Det går ikke i lengden å holde seg med høyere kostnader enn konkurrentene, med mindre man har en unik kompetanse. Å styre fly er det imidlertid ikke bare norske flygere som kan.

Når Bjørndalen kan velge å stå hardt på kravet om fortsatt AFP, er det fordi fellesskapet betaler. Vi har oljepenger nok. På dette punktet må han ikke ta ansvar for sine krav på samme måten som når det gjelder lønnsutviklingen.

Slik er det ikke i offentlig sektor. Der kan arbeidstakerne sende regningen for høye krav videre til fellesskapet. Derfor kan det være i offentlig sektor faren for streik er størst i løpet av våren.

NHO bør gjøre det de kan for å få arbeidstakerne til å ta det første skritt på veien til en dårligere AFP-ordning. HSH har sendt brev til regjeringen og pekt på at AFP-ordningen fører til at folk som har passert 55 år har problemer med å få ny jobb. Og når bedrifter må nedbemanne, opplever eldre arbeidstakere at de presses til å velge AFP.

Det ser ut til at LO vender det døve øret til dette. De kjører videre på at de ikke går med på å svekke ordninger som er fremforhandlet. Da må de i tilfelle få noe annet i stedet. Det kan jo være Bjarne Håkon Hanssen kommer opp med noe lurt. Han våger i alle fall å tenke fritt og høyt. SV og deler av Ap er gått i sjokk over hva han har tenkt om innvandring denne uken. Han er sannsynligvis også i stand til å sette en støkk i LO. Det kan jo være Jens Stoltenberg vil vise imøtekommenhet i vår, i påvente av at Bjarne Håkon Hanssen skal få tenkt ut noe smart og modig i løpet av 2007. Det trengs både mot og dristighet for å føre LO inn i framtidens pensjonistland.