Over og ut over femti

Igjen er det dokumentert at arbeidstakere over femti år stenges ute fra arbeidslivet. Dårligere AFP-ordning og mindre vekt på ansiennitet ved lønnsfastsettelse kan bidra til at flere over femti får arbeid, skriver redaktør Magne Lerø.

Senter for Seniorpolitikk legger i dag fram en undersøkelse som dokumenterer at stadig flere som har fylt femti år blir stengt ute fra arbeidslivet. 7 av 10 bedriftsledere sier i en undersøkelse utført av MMI at de ikke vil innkalle 55 åringer til intervju, selv om de er godt kvalifisert. Alder er med andre ord den avgjørende faktor til at man ikke får seg ny jobb.

Det har ingen ting med at de ikke duger å gjøre. Det er bare det at arbeidsgiverne mener man er for gammel.

Det er ikke vanskelig å slutte seg til lederen for Senter for Seniorpolitikk, Åsmund Lunde, når han sier til NRK at slik må det ikke være. Representanter for femtiåringene sier at de ikke lenger vil godta at de blir holdt utenfor. Noe må gjøres. Men hva?

Vi kan ikke godt vedta lover om at man skal ansatte folk over femti. Vi kan selvsagt presisere tydeligere at det ikke er tillatt å diskriminere på grunn av alder. Arbeids-og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, som har luftet tanken om at arbeidsgiver i offentlig sektor plikter å innkalle innvandrere til intervju, kan inkludere femtiåringene. Via diverse bestemmelser kan det kanskje bli slik at en kvinne over femti med innvandrerbakgrunn nærmest med loven i hånd kan kreve en stilling man er kvalifisert for.

Arbeidsgivere tenker produktivitet og kostnader. Ynge arbeidssøkere har gjerne høyere og mer oppdatert kompetanse, for eksempel på data. Ansiennitetsregler gjør at eldre arbeidstakere skal ha høyere lønn enn yngre. Dersom en er godt opp i femtiårene, har en også mulighet for å slutte med AFP etter få år. De første årene påfører denne bedriften ekstra kostnader.

Vi kommer neppe langt bare med oppfordringer om at man ikke må skyve ut femtiåringene. Det er heller ikke nok å oppfordre arbeidegivere til å vise ansvar. Situasjonen krever tiltak. Her må arbeidstakerorganisasjonen på banen. De må forholde seg til hvordan arbeidsgivere både i privat og offentlig sektor faktisk agerer. Skal vi få flere femtiåringer i arbeid, må det være strengere regler for AFP. Dette har arbeidsgiverorganisasjonen spilt inn i forbindelse med årets lønnsforhandlinger.

Arbeidstakerorganisasjonen må også være villige til å la ansiennitet telle mindre ved lønnsfastsettelse. Det er bedre å gi unge arbeidstaker i etableringsfasen god lønn enn å la de eldre få best betalt i en fase av livet der man ikke er under økonomisk press slik som ynge arbeidstakere.

Myndighetene kan stille opp med støtte til kurs og utdanning av medarbeidere over femti år. Andre økonomiske stimuleringstiltak til arbeidsgivere som har ansatte over femtifem år i arbeid kan også vurderes.

Myndigheter og fagorganisasjoner må sørge for at det ikke blir for dyrt å ha arbeidstakere over femti år i arbeid.