Riktige bedriftsnedleggelser

Tiden er inne for at politikere sier det er både samfunnmessig forsvarlig og bedriftsøkonomisk forståelig at Norske Skog legger ned Union. Jan Oksum hadde rett. Om et år kan dette bli et eksempel på en rett og riktig bedriftsnedleggelse, skriver redaktør Magne Lerø.

I dag tidlig ble maskinene ved Union i Skien stengt for godt. Mens Norske Skog fikk hele det politiske Norge på nakken for vel et halvt år siden, burde nå noen politikere si rett ut av beslutningen om å legge ned Union var både forsvarlig og forståelig. Det var ikke et uttrykk for kapitalistisk grådighet og manglende samfunnsansvar.

I høst kom det meldinger om at også Unions finske og svenske konkurrenter ville stenge papirfabrikker og si opp ansatte på grunn av overkapasitet i det europeiske markedet. Inntjeningen i Norske Skog er på ingen måte tilfredsstillende. Dagens Næringsliv skriver i dag at kredittratingselskapet Moody`s nedgraderer selskapets kredittverdighet. Inntjeningen er for dårlig i forhold til den store gjelden selskapet har pådratt seg ved oppkjøp både nasjonalt og internasjonalt. Folketrygdfondet har i det siste kvittet seg med Norsk Skog-aksjer til en verdi av nærmere en kvart milliard kroner.

Norske Skog får ekstra kostnader i år med nedleggelse av Union. Neste år regner konsernsjef Jan Oksum med å bedre lønnsomheten betraktelig fordi Norske Skog beholder omsetningen, men er kvitt de kostnadene som Union representerte.

Fremdeles hevder de ansatte ved Union at bedriften er lønnsom. Jan Oksum hevder at Union ikke er lønnsom. Det er nok Oksum som har rett. Ved å legge ned Union, sikrer dessuten Norske Skog driften ved de andre fabrikkene i flere år framover.

Dette har politikerne nå innsett. Da striden om Union herjet som verst, fikk Norske Skog vite at det ikke var snakk om å få med seg den rimelige kraften som har vært knyttet til anlegget i Skien. I går kom meldingen om at Norske Skog får med seg rimelig kraft til en verdi av 100 millioner kroner. De kvitterer med å bevilge 30 millioner til omstilling og nye arbeidsplasser i Skien.

Norske Skog har nådd fram med budskapet om at man trenger billig kraft dersom man skal satse på papirproduksjon her til lands.

Det er rundt 120 ansatte ved Union som ikke har fått seg ny jobb. I går la næringsminister Odd Eriksen 25 millioner på bordet til et omstiliingsfond. Med bidraget fra Norske Skog, jar man nå 55 millioner å skape nye arbeidsplassser for.

Det er godt at de tillitslagte ved Union sier seg fornøyd. Så for vi se ved årsskiftet hvor mange Union-ansatte som ikke har fått seg ny jobb. I beste fall kan Union framstå som et eksempel på en vellykket bedriftsnedleggelse. Vi vil tro de ansatte i Union bidrar bedre til den samlede verdiskapingen i samfunnet der de nå jobber enn om de hadde fortsatt ved Union.

Næringsminister Odd Eriksen fikk i går satt et kronebeløp på hva aktiv industripolitikk betyr i praksis. Det dreier seg om 25 millioner i Skien og 30 millioner i Årdal. I Årdal snakker han om mulige statlige arbeidsplasser. Det tror vi ikke det blir noe av. Vi tror heller ikke Hydro vil søke om utsettelse.

I juni legges hjørnesteinsbedriften Elkem Meråker ned. 45 ble sagt opp i høst. De siste 55 har nå fått oppsigelse. Meråker har vel 2500 innbyggere og en arbeidsledighet som er betydelig høyere enn i Årdal. Ingen har lagt flere titalls omstillingsmidler på bordet i Meråker.

Kommunalminister Åslaug Haga sier til Dagens Næringsliv at hun vil ha slutt på at det er de kommunene som skriker høyest som skal få mest støtte til omstilling og nye arbeidsplasser. Hun setter nå ned et utvalg som skal lage kriterier for når en kommune skal få statlig hjelp til omstilling som følge av tap av arbeidsplasser.

Odd Eriksen har nå penset seg inn på et spor det har mening i å følge. Istedenfor å forsøke å presse eller tvinge bedrifter til å opprettholde virksomhet de ikke vil satse på fordi lønnsomheten ikke er tilfredsstillende, vil ha tilby omstillingsmidler. Det er viktig at det stilles krav til hvordan slike midler skal brukes. Her har Innovasjon Norge en betydelig kompetanse og bør spille en avgjørende rolle når det gjelder bruk av de midler staten vil stille til disposisjon. Det er vekst og nyskaping vi er ute etter.