Flyskatt til de fattige

Det er utmerket at regjeringen så pass tidlig gjør det klart at ”vi er med”. Men blir det ikke en bred oppslutning om en ”global flyskatt”, er det grunn for å gå en ny runde på om det skal innføres, skriver redaktør Magne Lerø.

Regjeringen har bestemt seg for å gjøre alvor av president Jacques Chiracs ide å om å innføre en avgift på internasjonale flyreiser for å hjelpe verdens fattige. Frankrike innfører en slik ”solidaritetsskatt” til sommeren. Ellers er det så som så med iveren etter å følge i Chiracs fotspor. Det er blitt mindre entusiasme for ideen i Tyskland og England. India og Kina er skeptiske, og ikke overraskende er USA i mot.

– Mitt håpe er at vi snart ser konturene av en global skatteordning. Derfor er det viktig at Norge går foran, sier bistandsminister Erik Solheim. Avgiften blir bakt inn i neste års statsbudsjett.

Det er bare trist når FrP vender tommelen ned og argumenterer  med at vi gir nok i bistand. Forslaget om ”global flyskatt” bør ikke drukne i en mer generell debatt om skatte- og avgiftsnivå. Det er grenser for hvor navlebeskuende vi bør tillate oss å være.

Det ville vært påfallende om Norge, med de sterke tradisjoner vi har for solidaritet og bistand, ikke skulle delta i et slikt internasjonalt prosjekt. Det er utmerket at regjeringen så pass tidlig gjør det klart at ”vi er med”.

Hvis det ikke blir en bred oppslutning om dette tiltaket, er det grunn for å gå en ny runde på om det skal innføres.

Regjeringen har sagt at de vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået på 2004 nivå. Det er en fornuftig ambisjon. Om man ikke øker det samlede skatte- og avgiftstrykket, er det store muligheter for å øke skatten på flere typer produkter og tjenester. Er det noe som bør avgiftbelegges mer, så er det flyreiser. Det skyldes av fly forurenser særdeles mye. Det er et poeng å øke avgiftene på flyreiser, slik at prisene må økes, som igjen vil føre til at folk vil fly mindre og forurensningen minke. Her er vi imidlertid avhengig av internasjonale avtaler. ESA tillater oss ikke å kreve inn C02-avgift på internasjonale flyreiser.