Aaser i maktkamp

Stein Erik Hagen har igjen spredt forvirring. Denne gangen har han trukket Svein Aaser med seg i spillet. Aser måtte rykke ut og gjøre det klart at han ikke vil delta i et kompisopplegg om å presse ut sin egen styreleder og ta hans plass, skriver redaktør Magne Lerø.

«Hjelper du meg til et verv, hjelper jeg deg. Klør du meg, så klør jeg deg.»
Det handler om Svein Aaser i DnB Nor og Stein Erik Hagen i Orkla. Fredag sto Hagen fram i Dagbladet og sa at han ønsket at Svein Aaser skulle ta over som styreleder i DnB Nor, underforstått at nåværende styreleder, Olav Hytta, burde få sparken. Dermed var det duket for et stort oppslag på første side i Dagens Næringsliv lørdag med tittelen: «Maktkamp i DnB Nor». I helgen måtte Svein Aaser skrive leserinnlegg der det heter at han ikke er kandidat til styret.

Ønsker han ikke å bli styreleder i DnB Nor når han går av ved årsskiftet? Er det Stein Erik Hagen som har misforstått? Eller er det Hagen som igjen har slengt med leppa og ødelagt spillet? Eller var det Aaser selv som så lyset i helgen, og avlyste den planen han hadde?

Stein Erik Hagen og Svein Aaser har på ingen måte framstått som noen turtelduer. De har vært i kamp både rundt Storebrand og Orkla. Men ting forandrer seg. Det er bare interesser som er evige. Allianser kan skifte.

I en samtalen med Aftenposten på de internasjonale sjefsmøte i Davos i år, skrøt Hagen over alt Aaser hadde fått utrettet i DnB Nor, og stilte spørsmål med om man hadde råd til å gi slippe på en så dyktig konsernsjef. DN mener å vite at Aaser på den tiden hadde tatt opp med styret i DnB Nor at han ønsket å fortsette i stillingen, selv om det er avtalt at han skal gå når han fyller 60 år. Det ønsket ikke styret. Aaser skal da ha vist interesse for styrelederposisjonen.

Å gå fra å være administrerende direktør til styrelder er ikke i samsvar med retningslinjene for god eierstyring og selskapsledelse. Men for dyktige allierte, må det jo være unntak, mener Hagen.

For et par uker siden ble det kjent at Svein Aaser hadde sendt et brev til valgkomiteen i Orkla og anbefalt at John Fr. Odfjell ble avviklet som styreleder og at Stein Erik Hagen overtok.

– Ingen kommentar. Jeg vil i alle fall ikke drive valgkamp, sa Hagen kledelig beskjedent. Alle forsto at dette har han lyst til. Spørsmålet er om hans maktbase er sterkt nok til å få denne posisjonen eller om han må handle enda flere Orkla-aksjer for å komme i den posisjonen han ønsker.

Mye taler for at Aaser kunne tenkt seg å fortsette noen år til som konsernsjef i DnB Nor. Det er jo nesten slik at arbeidsminister Bjarne Haakon Hansen burde grepet inn og sagt at sjefer bør være gode forbilder: å arbeide til de er 67 år like viktig som ikke å få mer enn 4 prosent i lønnsøkning. En mann som Olav Thon må jo lure på hvorfor folk slutter å være sjef i så ung alder.

Under normale omstendigheter burde en konsernsjef som Aaser kunne stått på post i alle fall til han fylte 62 år. Men ifølge DN, mener Nor-fløyen i DnB Nor at det er på tide å få inn en konsernsjef utenfra. Å bytte ut Hytta, som kommer fra Nor, med Aaser, er i alle fall ikke aktuelt.

Stein Erik Hagen er ikke utstyrt med antenner for hvordan hans gjøren og laden virker. Det er tvilsomt om han har forstått hva han satte i gang med offentlig å rykke ut med forslaget om å bytte ut Hytta med Aaser. Derfor måtte Aaser rykke ut i dag og si at han ikke er kandidat til styret.

Hagen vil nok gjerne framstå som den som innsatte Aaser i et nytt, viktig verv. Han var imidlertid ikke klok nok.

Aaser har klokelig ikke sagt et eneste ord om at han har foreslått Stein Erik Hagen som ny styreleder i Orkla. Aaser kan maktspillet. Han sier ikke et ord for mye. Han vet når han skal tale og når han skal tie. Det er det Stein Erik Hagen ikke kan. Hagen har mye makt, men er lite klok.