SAS Braathens-ansatte som tragedie

De kabinansatte i SAS Braathens har fremmet horrible lønnskrav. Nå streiker de og graver sin egen grav. Det er en tragedie for et selskap å ha ansatte som har meldt seg ut av den konkurransevirkeligheten de befinner seg i, skriver redaktør Magne Lerø.

På Norsk Kundebarometer, som Handelshøyskolen BI la fram denne uken, fikk SAS Braathens jumboplassen med 49 poeng. Skandiabanken topper listen med 81,8 poeng.

– Dette er katastrofetall og signaliserer et fullstendig tillitsbrudd hos kundene, sier den som er ansvarlig for undersøkelsen, Pål Silseth, til Dagens Næringsliv.

I denne situasjonen, idet påsketrafikken skal i gang, presterer selskapet å stelle i stand en streik. I SAS Braathens ser de ansatte ut til å ønske sin egen ulykke.

Det var kabinpersonalet som forkastet meklingsmannens skisse til løsning og forlot forhandlingsbordet ved 06-tiden. Det er 1070 medlemmer i Norsk Kabinforening som arbeider i SAS som nå er i streik. Forhandlingene med de tidligere ansatte i Braathens fortsetter ut over torsdag.

Administrerende direktør Petter Jansen beklager situasjonen for de påskereisende. Jansen hevder at kabinforeningen sa nei til et lønnstilbud med en samlet økning over det siste året på cirka 5 prosent, i tillegg til en reduksjon av arbeidstiden med cirka én arbeidsuke.

– De kabinansatte som nå streiker, har en gjennomsnittslønn på godt over 400 000 kroner, inklusive diett. For dem som har stått lengst i yrket dreier det seg om vel 500 000 kroner. Lønnen ligger opptil 25 prosent over hva vår nærmeste konkurrent betaler sine kabinansatte. De har sagt nei til et tilbud som kanskje ingen andre grupper i næringslivet vil komme i nærheten av, sier Jansen til sas.no. Han opplyser at lønnsglidningen de siste årene har vært på rundt 8 prosent.

Vi antar Jansen har rett. I så fall er det en streik uten noen som helst berettigelse. Vi har igjen fått eksempel på at en relativ høytlønnet gruppe bruker streikeretten for å presse seg til en lønn som de ikke fortjener. De ansatte i flyselskaper kan ramme all flytrafikk. De har stor makt, som de vet å bruke.

SAS har drevet med underskudd de siste årene. Det er først i år de har kommet på plussiden, men de er langt fra ute av den økonomiske krisen. De ansatte i SAS burde vært fornøyd med den lønnen de har. De kan bli utkonkurrert av Norwegian og andre billigselskaper. Norwegian legger opp til sterk ekspansjon i antall avganger i år. Både flygere og kabinansatte tjener mindre i Norwegian enn i SAS Braathens. De gir Norwegian et konkurransefortrinn på pris. I denne situasjonen fremmer de kabinansatte et krav om en lønnsøkning på 10 prosent og 5 uker ekstra ferie.

Da Jansen overfor journalister i natt hevdet at de kabinansattes lønnskrav er langt høyere enn det SAS kan leve med, svarte de med å henvise til at Jansen selv har en lønn på 2,7 millioner kroner. Mener de styret skal innkalle til ekstraordinært møte for å sette ned Jansen lønn?

De kabinansatte i SAS Braathens er i ferd med å ødelegge sin egen arbeidsplass. Sas Braathens tåler ikke en lønnsøkning på 10 prosent. Selskapet har ikke et overskudd de kan dele ut av. De er i krise. Det er en tragedie å ha ansatte som ikke forstår hvilken situasjon selskapet er i – og sitt eget beste.

De ansatte i SAS Braathens kan sammenliknes med de to som konkurrerte om hvem som kunne bøye seg lengst utfor stupet. Plutselig vant den ene.

Håpet er nå at det finnes mer kollektiv fornuft blant de kabinansatte enn i forhandlingsutvalget ledet av John Lyng.