Nesten-nakketak på Hagen

De ansatte i Orkla har elegant utnyttet Stein Erik Hagens brennende lyst på styrelederjobben, tatt over kroningssermonien og fått kvittering på at budskapet er mottatt og forpliktelsene til å innfri de ansattes forventninger er akseptert. Som eierstyring står det til stryk, skriver redaktør Magne Lerø.

Både Stein Erik Hagen og de tillitsvalgte i Orkla vet at det er makta som rår. De tillitsvalgte vet også at Hagen har fryktelig lyst til å bli ny styreleder i Orkla. Han synes det er en passende jobb for en av landets rikeste menn å være styreleder i landet største private selskap. Hagen ønsker ikke å bruke albuer og boksehansker for å kunne sette seg på styrelederplassen i det fasjonable møterommet i Orkla. Han vil helst at det skal se ut som om det nærmest er et kall, om ikke fra oven, så i det minste fra det store aksjonærfellesskapet, en plikt, en byrde som blir lagt på ham, som tynger såpass at han må droppe den planlagte jordomseilingsturen med sin kjære Mille Marie.

I dag avslører Dagens Næringsliv (DN) at det er en hestehandel etter godt gammelt merke, og som endatil var tenkt å holdes hemmelig, som bringer Hagen i styrelederstolen før sommeren.

De ansatte i Orkla gir ikke ved dørene. Frekt og freidig har de utnyttet Hagens styrelederiver for å sikre egne interesser best mulig. Stein Erik Hagen har pent måttet skrive under på en avtale i form av et møtereferat for å få de ansattes støtte og stemmer.

– Vi har en avtale om hvordan Hagen skal oppføre seg som styreleder, sier tillitsvalgt i Orkla, Aage Andersen, til DN. Samtidig understreker han at avtalen ikke innebærer at Hagen har gitt rene løfter eller garantier knyttet til Orkla Media, Borregaard eller andre selskaper. Det skulle da bare mangle. Først får nå administrasjonen komme med en anbefaling for styret.

Det er ikke vanlig at en aksjonær som eier 17 prosent av et selskap blir styreleder, når andre storeiere ikke er representert i styret. Her lukter det skjev ivaretakelse av alle aksjonærens interesser, og det er i strid med god eierstyring, mener Folketrygdfondet.

Det er selvsagt ikke vanlig at posisjonshungrige styremedlemmer inngår avtaler med de ansatte for å oppnå den posisjonen man vil ha. Styremedlemmer skal ikke møte med delvis bundne mandater. De skal være uavhengige og opptatt av å sikre selskapets og aksjonærenes interesser.

Vi har fått et nytt eksempel på at Orkla er noe for seg selv på styre- og eiersiden. Det har i årevis vært knyttet til Stein Erik Hagen som person. De ansatte har kalkulert med at Hagen før eller senere blir styreformann. Det er like godt å skjære igjennom nå og sette ham i styrelederstolen med så mange bindinger og løfteliknende formuleringer som mulig.

Istedenfor å la valgkomiteene opptre som valgkomiter flest, har de ansatte tatt seg av kroningssermonien av ny styreleder. Det gir alltid makt og innflytelse å være den som kroner, innsetter eller utpeker. Her er det såpass åpenbart at de ansatte sitter igjen med en kvittering på at budskapet er mottatt og forpliktelsene akseptert.

De ansatte mener de nå har skaffet seg et aldri så lite nakketak på Stein Erik Hagen. Hagen ser det ikke slik. Han vil helt sikkert si at han ikke har lovet noe annet enn det han flere ganger har sagt offentlig, at han vil være langsiktig, ta hensyn til de ansattes syn og så videre. Han bør imidlertid kalkulere med å få høre at han er en løftebryter og ting som verre er, dersom han ikke opptrer som de ansatte forventer.

Nå ønsker Hagen å framstå som en langsiktig, industriell, industribygger – en Jens P. Heyerdahl jr. nummer to, nei nummer en, for Hagen er også største eier. RimiHagen som tjente seg søkkrik på å kjøpe opp dagligvarebutikker for så å selge det hele ut av landet, vil nå demonstrere at det ikke er slik han er. Orkla vil han eie i generasjoner framover. Desto større og sterkere Orkla blir, desto bedre er det. Slik sett er det en strek i regningen at Orkla Media skal selges.

Det som nå skjer, styrker Dagbladets mulighet for å få slått kloa i Orkla Media. Det vi tror Hagen helst ønsker, er en fusjon mellom Orkla media og Dagbladet. Da vil nok Orkla ha 33 prosent. Det bør Jens P. Heyerdahl jr, som er største eier i Dagbladet, kunne gå med på. Selv om Orkla kommer inn på eiersiden, vil Heyerdahl ha en større eierandel i Dagbladet enn Hagen har i Orkla.

Heyerdahl og Hagen har ofte har vært i tottene på hverandre, men de klarer nok å eie litt sammen, om bare posisjonen er klare. Hagen som styreformann i det store, mektige Orkla, og Heyerdahl som styreleder i det «lille Dagbladkonsernet» som Hagen også eier en bit av.

Stein Erik Hagen, skal forvalte den rikdommen som første og fremst Jens P. Heyerdahl skal ha æren for – men det var før eierne begynte å styre og herje med Heyerdahl livsverk. Eller kanskje ender det med at Jens P. Heyerdahl og Dagbladet får «hele greia». De ansatte vil juble. Og det er vel mer penger i sol enn i papiraviser framover.

Som eierstyring står Hagens opptreden til stryk. Vi vil bli litt mildere i formene om han nå legger fram det han har undertegnet på, og at det viser seg at det ikke er så galt som det kan virke.