Olav Nils Sundes aksjonærovergrep

Olav Nils Sunde har valset over minoritetsaksjonærene og tvunget Gresvig-styret til å gjøre en handel som han selv tjener – og hans medaksjonærer taper – noen hundre millioner på. Den slags tvilsom eierstyring bør havne i retten hvis han ikke snur og ordner opp for seg, skriver redaktør Magne Lerø.

Nils Olav Sunde har fått en 160 aksjonærer som eier 40 prosent av Gresvik på nakken. Sunde eier imidlertid 51,5 prosent av selskapet. Han eier også hundre prosent av Voice. Det er flere år siden Sunde gjorde det klart at han ønsket at Gresvik skulle kjøpe Voice. Prisen var stiv, og to ganger sa Gresvig-styret nei. For å få det som han ville, måtte Sunde da begynne å skifte ut styremedlemmer. Som tenkt, så gjort. Har man flertall, så har man flertall. Og makt er til for å brukes når viktige interesser står på spill. Til slutt fikk Gresvik et ”Sundevennlig styre”. Da var det duket for handel, en handel som for Sunde nærmest må fortone seg som en drøm som går i oppfyllelse og for medaksjonærene som et mareritt som blir virkelighet. Aksjonærene i Gresvik fikk hakeslepp da de fikk høre prisen; 850 millioner kroner måtte Gresvik ut med for overta Voice.

De 160 småaksjonærene mener Gresvik betalte 300 millioner for mye for Vioice. De hevder med andre ord at Sunde urettmessig har tjent 300 millioner – og det på minoritetsaksjonærens bekostning. Sunde har åpenbart sittet på begge sider av bordet i denne saken. Han har ikke holdt orden på hattene sine. Han har brukt sin makt for å tvinge Gresvig til å gjør en dårlig handel.

Hvis ikke Sunde ordner opp, ender saken i retten. Sunde har ingen god sak. Det ligger an til at han vil lide samme skjebne som Kjell Inge Røkke da han havnet i retten med samåaksjonærene i Norway Seafood.

Øyvind Bøhren, professor ved Handelshøgskolen BI, sier til Aftenposten at hele saken gir han en ekkel følelse og at dette er et typisk eksempel på at majoriteten sjeler fra minoriteten.

Disse forhold omtales også i ”Norsk anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse” som Gresvik i sin årsberetningen sier de slutter seg til. Her står det at ”etter almennaksjeselskapsloven kan ikke generalforsamlingen eller styre treffe noen beslutninger som er egnet til å gi aksjeeiere en urimelig fordel på andre eiere eller selskapets bekostning”. De er ikke samsvar mellom liv og lære i Gresvig.

Sunde har stort sett vært taus som en østers i denne saken. Han snakker ikke med journalister, sies det fra selskap. Det bør han snarest gjøre. Han bør han stå fram og forkare og forsvare seg.

Minoritetsaksjonærene har gode kort på hånden. Det er imidlertid en komplisert sak å kjøre i rettsapparatet. Sunde er ikke tjent med å kjøre denne saken i retten. Han bør gå i forhandlinger med minoritetsaksjonærene og bli enige om hva Voice skal prises til. Han må være forberedt på at prisingen blir betydelig lavere enn han selv mener, i alle fall slik saken har utviklet seg.