Brende med verktøy

Det er klokt av Høyre å legge idealt om den tomme verktøykasse bort. Børge Brende bør få partiet med seg på å legge næringsnøytraliteten på hylla, skriver redaktør Magne Lerø.

Høyre vil legge næringsnøytraliteten på hylla. Børge Brende sier til Dagens Næringsliv (DN) at det er laget et karikert bilde av hva Høyres næringspolitikk går ut på.

– Ordet næringsnøytralitet er et uttrykk som er lett å misforstå. Derfor bruker jeg ikke ordet, og jeg er heller ikke for en næringnøytralitet. Det jer er tilhenger av, er en næringsvennlig politikk, sier Brende til DN.

Denne uttalelsen kan han få med seg alle stortingspolitikerne på. Brende går heldigvis lenger. Han vil ta et oppgjør med oppfatingen om at Høyre ikke er oppatt av å løfte fram enkeltnæringer ved hjelp av virkemiddelapparatet, slik både FrP og Ap taler varmt om. Brende nevner energi og bioteknologi som områder som fortjener politisk støtte i form av næringsrettet forskning og offentlige utviklingskontrakter hvor staten stiller opp ved å dekke deler av forskningskostnadene.

Dette er nye signaler for Høyre. Det er ikke overraskende at det er Børge Brende som målbærer dem. I fjor engasjerte han seg så pass sterkt i Union-saken at vi et øyeblikk trodde han var blitt rød-grønn.

Næringsnøytralitet er ikke noe Høyre har funnet på. Det er et begrep som har gitt mening og vært dekkende for den politikken Høyre har stått for. NHO står for den samme næringsnøytraliteten. Det er ikke et begrep noen liker spesielt godt å bruke. Å være nøytral skaper ikke noe profil og begeistring. Det var ingen som klappet da Høyres tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen sa at han ikke hadde verktøy i verktøykassa si. Han ønsket heller ikke å få det. Vi fikk inntrykk av at det var meningen at næringsministre skulle være så verktøyløs som mulig. Poenget er nemlig at det er markedet og kapitaleierne som skal sørge for næringsutvikling. Politikernes oppgave er å gi alle som driver næringsvirksomhet gode rammebetingelser og lave skatter og avgifter. De som bekjenner seg til næringsnøytraliteten ønsker ikke at staten skal dra inn skatter for deretter på gi pengene tilbake til de næringer politikerne i særlig grad ønsker å støtte. Staten skal hold seg nøytral i forhold til næringer – og i alle fall i forhold til bedrifter.

Dette har vært god latin i Høyre – og er det i NHO. Vi tror dette er uttrykk for en passiv linje og hilser Brendes oppgjør velkommen.

I Høyre har man stor kompetanse på næringspolitikk. Høyre må profilere seg på noe annet enn lavere bedriftskatt, bort med formueskatten og at statens bør selge seg lenger ned selskaper der de er en dominerende eier. Skattenivået er ikke det største problemet norske bedrifter har å slite med. Om staten skal selge seg ned noen 10-20 prosent i noen selskaper er heller ikke blant de viktigste spørsmålene. Fokusert satsing på bransjer der Norge har konkurransefortrinn, er viktig.

Det er spennende at Brende trekker fram energi som et område for å satse. Knapt på noe område er utfordringene større. Her handler det om å utnytte de konkurransefortrinn Norge har, sørge for reduksjon i utslippet av klimagasser og støtte til forskning som kan bringe Norge i front når det gjelder miljøteknologi knyttet til energi.