Djupedal med streikebekymring

Frustrasjonen sprer seg som ild i tørt gress i lærerpartiet SV. Djupedal sitter med ansvar for skolen, men det er kommunene som avgjør om de vil ha streik for å bli kvitt lærernes lesepliktsordning – som også SV-politikere mener er utgått på dato, skriver redaktør Magne Lerø.

Når lærerne de siste ti år har kjempet en durabelig kamp for å beholde staten som forhandlingsmotpart og ikke bli overført til Kommunenes Sentralforbund (KS), var det for å hindre at de skulle havne i den situasjonen de nå er i. Nå er det KS som avgjør om det skal bli streik i slutten av neste uke, ikke regjeringen.

Læreren har aldri lagt skjul på at de led et sviende nederlag da Kristin Clemet tvangsflyttet dem fra staten og over til kommunene. Begrunnelsen var at det er kommunene som har ansvar for skolens økonomi. Fra statens side har man ellers vært opptatt av at mindre skal avgjøres sentralt og mer lokalt, når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår for alle grupper i offentlig sektor.

Lærerne har kommet godt ut av det med hensyn til lønnsutvikling de siste årene. Det striden nå står om er de sentrale bestemmelsene om hvor mange timer lærerne skal undervise. Lærerne vegrer seg mot kun å bli underlagt alminnelige bestemmelser om 37, 5 timers arbeidsuke.

Kommunene ønsker større fleksibilitet med hensyn til antall undervisningstimer. Å telle undervisningstimer er uttrykk for en gammeldags pedagogisk tenkning. I dag jobbes det jo i team og prosjekter. For en skoleleder er det mer relevant å fokusere på hvor mye lærerne arbeider istedenfor hele tiden å måtte omregne arbeidsoppgavene til antall undervisningstimer. Dette bør kunne skje uten å gjøre lærerjobben til en alminnelig 8 til 16-jobb.

Arbeidstakerorganisasjoner kjemper alltid for sentrale ordninger. De påstår at lokale tilpasninger og en oppmykning av lesepliktsbestemmelser blir en ulykke for skolen. De mener det vil gi færre lærere, flere elever i klassene og at kommunene vil utnytte den frihet de får til lokal tilpasning til å sultefôre skolene. Vi tror kommunene er klokere enn som så.

Rolf Reikvam, som sitter i Stortingets utdanningskomité for SV, har gitt støtte til KS i konflikten med lærerne. Det har ført til rabalder innad i stortingsgruppen. I går kunne også Dagbladet fortelle at SV-ere kommer til å melde seg ut, dersom ikke regjeringen tar KS i skole.

I dag rykker kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) ut i Dagsavisen med noe som i alle fall Dagsavisen ønsker skal oppfattes som støtte til lærerne og kritikk til kommunene.

– Alle vet at jeg og SV er opptatt av skolen. Jeg tror også alle skjønner at en statsråd ikke kan gripe direkte inn i et lønnsoppgjør. Men jeg går nå ut med et tydelig politisk signal om hva vi vil med skolen, Jeg er veldig bekymret for den uforsonlige språkbruken og det høye konfliktnivået i skole-Norge, sier Djupedal.

SVs partisekretær Edle Daasvand åpnet fredag for at regjeringen kan bidra til en politisk løsning på lønnsoppgjøret i skolen. Djupedal bekrefter denne muligheten.

– Det er en tradisjon i Norge for at partene, og meklingsmannen finner fram til løsninger. Men hvis partene ønsker å snakke med meg, så er min dør åpen. Men dette er ikke noe vi har diskutert, understreker han.

Vi kan ikke helt se hva Djupedal kan bidra med slik konflikten nå står, annet enn å oppfordre partene om å komme til enighet. Selv om KS og lærere nå framstår som hund og katt, kan vi ikke forskuttere en streik. Vi har da også en riksmeglingsmann som skal forsøke å få partene til å innse at de er mest tjent med å finne en løsning.