Uetiske Røde Kors-investeringer

Røde Kors tjener hundrevis av millioner på helsefarlige spilleautomater. Det er kritikkverdig at de heller ikke vil forplikte seg til å holde seg helt unna selskaper som driver med våpen, alkohol, tobakk eller porno, skriver redaktør Magne Lerø.

De humanitære organisasjonene investerer milliarder av innsamlede kroner på Børsen, men bare to av de fem største har etiske retningslinjer for investeringene, opplyser NRK. De baserer seg på en undersøkelse som Norwatch har gjennomført.

Norges Røde Kors investerer i selskaper som lager våpen, alkohol, tobakk eller porno. Kirkens Nødhjelp, derimot, garanterer at de ikke plasserer én krone i denne typen selskaper.

Norges Røde Kors, SOS-Barnebyer, Redd Barna, Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp har plassert rundt en halv milliard kroner i aksjer, men bare to av dem, Røde Kors og Kirkens Nødhjelp, har utviklet retningslinjer for investeringene.

Men Røde Kors mener det er ok å investere i selskaper som er engasjert i våpen, porno, tobakk og alkohol – såfremt disse aktivitetene utgjør mindre enn ti prosent av den totale omsetningen.

– Organisasjonen etterstreber nulltoleranse, men har samtidig ikke kunnet finne forvaltere som kan garantere den. Dette er en praktisk tilnærming til en praktisk verden, sier kommunikasjonssjef i Røde Kors, Bernt Apeland.
Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, mener derimot at det er viktig at investeringene ikke er i strid med det formålet organisasjonen har.
– Vi fant ut at nulltoleranse var den eneste posisjonen vi kunne ha, opplyser han.
Flyktninghjelpen er i gang med å utvikle egne etiske retningslinjer. I dag har de mesteparten av sine aksjeplasseringer i fond som ikke er «etiske».

Statens Petroleumsfond klarer å holde seg unna «uetiske selskaper». Det burde også Røde Kors klare. Røde Kors tjener hundrevis av millioner på spilleautomater. Dette er en såpass tvilsom aktivitet at kommuner er begynt å forby spilleautomater. Kulturminister Trond Giske utelukker ikke at dette kan bli resultatet, dersom man ikke får gjennomslag i ESA for å forby private selskapet å drive spilleautomater.

Røde Kors burde vært opptatt av å opptre uklanderlig når det gjelder pengeplasseringer. Det bidrar til svekket tillit når Røde Kors ikke vil forplikte seg like sterkt som staten. I det lange løp taper Røde Kors på å tjene penger på frynsete aktiviteter.

Det holder ikke å forsvare seg med at man driver farlige spilleautomater eller investerer i tvilsomme selskaper for å få mest mulig penger til å hjelpe mennesker som trenger det. Vi tror ikke giverne vil akseptere en slik «målet helliger midlene»-tenkning i det lange løp.

Røde Kors bør snarest revidere sine retningslinjer og legge seg på den samme nulltoleranse som Kirkens Nødhjelp og Statens Petroleumsfond.