Nordbys tjenesteforsømmelse

Trygve Nordby kan være sjeleglad for at han ble reddet av Røde Kors før politikerne oppdaget hva han drev med. I dag hadde han ikke blitt Røde Kors-general. Men sannsynligvis kan Røde Kors leve med en sjef som har begått tjenesteforsømmelse i humanitetens navn, skriver redaktør Magne Lerø.

Arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen er såpass fortørnet over det Trygve Nordby har holdt på med i UDI at han vil vurdere å melde ham til politiet for tjenesteforsømmelse og brudd på lover og forskrifter om hvilke fullmakter statlige etatsledere har. Frp har allerede anmeldt Nordby. Det er en politisk markering etter godt gammelt Frp-merke. Det er noe annet om den ansvarlige minister ber politiet starte en etterforskning.

Dette er i ferd med å bli en delikat sak, både innad i regjeringen og i Røde Kors. Jens Stoltenberg har tidligere gjort det klart at han er inhabil når det gjelder behandlingen av spilleautomater. Røde Kors tjener flere hundre millioner kroner på denne aktiviteten – og i Røde Kors er Jens’ far, Thorvald Stoltenberg, president. Trygve Nordby er generalsekretær i Røde Kors. Hvis staten går til anmeldelse av Trygve Nordby, kan det bety en belastning for Røde Kors som Thorvald Stoltenberg neppe er interessert i. Det kan være Jens Stoltenberg finner ut at han vil erklære seg inhabil også i denne saken.

Manuela Ramin Osmundsen sitter i styret i Røde Kors. Trygve Nordby mener Osmundsen kjente til den praksisen UDI fulgte. Osmundsen hevder det motsatte. Granskningskommisjonen mener det er sannsynlig at Nordbys versjon er den riktige.

Osmundsen hevder hun er blitt utsatt for en heksejakt. Vi kan ikke tolke det annerledes enn at hun mener Nordby har deltatt i denne jakten, og således har medvirket til at hun må trekke seg fra UDI. Styreleder Thorvald Stoltenberg er en utmerket fredsmegler. Vi tviler imidlertid på om han klarer å løse konflikten mellom Nordby og Osmundsen. Sannsynligvis vil det ende med at Osmundsen trekker seg fra styret i Røde Kors.

Nordby sitter trygt, men svekket, i Røde Kors. Han er sjef med liten tabbekvote. Røde Kors vil ha en generalsekretær som har tillit og åpne kanaler inn i det politiske miljø. Det har ikke Trygve Nordby for tiden. En frivillig organisasjon trenger også en sjef som lytter til medlemmene. Nordby får saftig kritikk for en lederstil preget av at de ikke tok hensyn til motforestillinger. Det er ingen god attest. Han kan neppe drive Røde Kors slik han drev UDI. Utvalget som har gransket UDI, mener tydeligvis at Nordby også mangler dømmekraft. Han har bevisst unnlatt å informere politiske ledelse for å ha handlingsrom til å drive flyktningpolitikken mest mulig i tråd med det han selv mener.

Røde Kors mente de valgte ny sjef på øverste hylle. I ettertid må de konstatere at det har valgt en meget omstrid sjef. På sett og vis kan han unnskylde seg med at han har handlet i humanitetens navn. Ikke alle synes det er så galt at han har strittet imot det han har kunnet mot den innstramning av flyktningpolitikken Erna Solberg etter hvert ble eksponent for. Det hjelper imidlertid ikke. Nordby har strøket til den statlige etatsledereksamen.

Manuela Ramin Osmundsen synes det er surt å måtte slutte som UDI-sjef. Det var godt at hun forsto selv at hun ikke kunne klamre seg til jobben. Det kan godt være hun har rett i at hun ikke kjente til det så mye omtalte notatet som redegjorde for en praksis som ikke var politisk klarert. Frp bommer fullstendig når det antyder at hun også burde vært politianmeldt. For hva da? For ikke å ha varslet? For ikke å ha gått forbi Nordby og tatt en telefon til statsråden? For ikke å ha protestert? Granskningsutvalget ligger nær opp til å skape uklarhet i ansvarsforholdene i UDI. Har etatssjefen klubbet en praksis, må de andre i ledergruppen og saksbehandlere forholde seg til det. Underordnede har igjen plikt til protokolltilførsler eller til å dokumentere via e-post eller samtale med sjefen at man er uenig.

Hvis man ikke kan dokumentere det, blir man som nestleder klistret til sjefen. Osmundsen ville aldri blitt utnevnt til UDI-direktør dersom Bjarne Haakon Hanssen hadde kjent til alt granskningsutvalget har avdekket. Da hadde det vært en ønske om å finne en ny sjef utenfra som kunne ryddet opp. Osmundsen synes heller ikke å ha den nødvendige oppslutning fra de ansatte til at det var naturlig at hun fortsatt i stillingen. Ledere blir ikke alltid utsatt for rettferdig behandling. Det oppstår noen ganger situasjoner hvor det blir umulig for en leder å fortssette i stillingen, selv om man selv opplever at man ikke har gjort noe kritikkverdig. Osmundsen havnet i en slik situasjon. Hun kan få en ny lederstilling i staten. Det får ikke Trygve Nordby.