Opprøret mot Odfjell

Vi aner ikke om Johan Fr. Odfjell danser ballett eller spiller piano, men han er den dyktigste styrelederen de kan finne til Statoil. Odd Roger Enoksen har bestemt seg og kan ikke gi etter for de rød-grønne som hyler om mistillit til Odfjell, skriver redaktør Magne Lerø.

De rød–grønne har snakket varmt og lenge om at det skal bli andre boller når bare staten får utnevnt nye representanter til styrene i de selskapene der staten har en betydelig eierandel. Alle rød–grønne gleder seg over at Grete Faremo er på vei inn i styret for Norsk Hydro. Det ble også klappet da det ble kjent at Marit Arnstad skulle inn i Statoil-styret. Så sprang bomben. Valgkomiteen i Statoil innstiller Johan Fr. Odfjell til ny styreleder i det fornemste av alt vi har, Statoil. I VG vender 15 av 19 fylkesledere i Ap tommelen ned for Odfjell. Vi får inntrykk av at alle som kan krype og gå i SV er imot. Den eneste politikeren som så langt støtter Odfjell, er olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. Han legger til grunn av valgkomiteen under ledelse av Anne Katrine Slungård har funnet den beste.

Av VG får vi inntrykk av at de rød–grønne helst ville hatt en kvinne fra distrikts-Norge. Det klages over at man bare henter de gamle sirkushestene inn i manesjen. Odfjell har akkurat avvikler styrelederjobben i Orkla. Listen over styrer han har sittet i er temmelig lang. Næringsminister Odd Eriksen sa i forrige uke at han gjerne ville ha pianolærere og ballettdansere inn i styrene. Slike har valgkomiteen i Statoil ikke fått fatt i. Anne Katrine Slungård sier til Klassekampen at staten ikke har gitt føringer for hvem som skal inn i styret. Det betyr at de har forsøkt å kapre den beste.

Marit Arnstad har vært olje- og energiminister, hun er en kvinne både med juridisk kompetanse og stor politisk dømmekraft. Ingen stiller spørsmål om hennes kvalifikasjoner.

Johan Fr. Odfjell regnes for en av de beste styrerepresentantene vi har. Men ut fra alt Odd Eriksen har sagt om at de vil styre gjennom å velge de rette styrerepresentantene for å ivareta statens interesser, var det overraskende at Johan Fr. Odfjell ble lansert som ny styreleder i Statoil. Han har ikke markert seg politisk. Ikke har han vært leder i Transparency Internasjonal, slik som den avgående styreleder Jannik Lindbæk. Han er heller ikke kjent for å holde flammende foredrag om samfunnsansvar. Odfjell er en dyktig og hederlig kapitalist som vil ta styrejobben på vegne av aksjeeierne. De aksjonærene Odfjell arbeider for, vil ha størst mulig avkastning på investert kapital. Derfor sa han som styreleder i Orkla ja til en prosess som sannsynligvis leder til salg av Orkla Media. Han var også en pådriver for salg av Ringnæs, ifølge styremedlem i Orkla Stein Stugu. Han kom også på kant med de ansatte i Orkla da Finn Jebsen fikk sparken i fjor. Stugu sier til Klassekampen i dag at dette taler imot at han blir styreleder i Statoil.

De som sier de ikke har tillit til Odfjell trekker også fram at han har en etterlønnsavtale med Vesta. Selskapet betaler ham 750 000 kroner i året i 19 år. Da er han imidlertid forpliktet til å jobbe 300 timer hvert år for Vital. For tiden benytter ikke Vital seg av den muligheten. Odfjell gjør det klart at det ikke er aktuelt å si fra seg etterlønnsavtalen for å kunne bli styreleder i Statoil.

Når valgkomiteen foreslår Odfjell som ny styreleder framfor Arnstad eller de andre dyktige kvinnene i Statoils styre, vil vi tro det skyldes at de mener han er best kvalifisert. De vil ikke drive symbolpolitikk når en slik posisjonen skal besettes.

Statoil er et internasjonalt selskap som styres på vanlig næringslivsmessige premisser. Det er ikke fylkeslederne i Ap som skal bestemme hvem som skal sitte i styret. Det er Odd Roger Enoksens ansvar. Han har bestemt seg.

Jens Stoltenberg kan selvsagt gripe inn og finne en annen. Da vil valgkomiteen trekke seg og det blir en internasjonal nyhet at staten griper inn for å få sin mann til å ta over styreledervervet.

Jens Stoltenberg kan håpe på at bråket går over. Eller så må han ta styringen og sette på plass de rød–grønne styreaktivistene. Dette handler ikke om Odfjell isolert sett, men om at politikerne må finne sin rolle i forhold til næringslivet. Vi har hatt nok av eksempler på at politikerne ikke har forstått rollen sin. Ap-politikere har avsatt både Eivind Reiten og hele styret i Hydro. Jon Fredrik Baksaas i Telenor har også blitt bedt om å trekke seg.

– Dette vil jeg sette en stopper for, bør Stoltenberg si. Og så bør han legge til: – Det er fint hvis noen i styret kan synge, spille piano eller danse ballett. Men vi skal ha de beste næringslivslederne i styret. Basta.

Det tror vi faktisk Jens Stoltenberg mener. Nå er tiden inne for å si det.