Hagen i nesten-brunt

Mens Carl I. Hagen framstår som en bølle i nesten-brunt, viste Manuela Ramin-Osmundsen seg som en vederheftig, klartenkt, lojal og dyktig leder i Stortinget i går. Skaff henne en ny lederjobb i det offentlige før hun havner i næringslivet med dobbelt lønn, skriver redaktør Magne Lerø.

Manuela Ramin-Osmundsen la ikke fingrene imellom. Hun nærmest hudflettet Graver-utvalget og forlangte å bli trodd på at hun ikke var klar over at UDI hadde innlatt seg på en praksis som den politiske ledelse ikke var informert om. Det var UDI-direktør Trygve Nordby som hadde ansvaret for å skaffe ryggdekning for den praksis som ble fulgt. Det ansvaret hadde han alene. Det er ikke et ansvar en etatsleder kan dele med ledergruppa ut fra en tenkning om at «den som tier samtykker». Det er ikke innført noen varslingsplikt i politisk omstridte spørsmål for mellomledere i statlige etater.

Graver-utvalget mener det er bevist at Mauela Ramin-Osmundsen kjente til det såkalte praksisnotatet fordi andre i UDI har sagt det. Det holder ikke som bevis. Og om hun hadde fått det i en e-post, kunne hun ha forutsatt at dette var noe Trygve Nordby ville klarere politisk.

Jusprofessor Henning Jakhelln sier til Ukeavisen Ledelse i dag at det ikke er noe arbeidsrettslig grunnlag for å sparke Ramin-Osmundsen. Både Ramin-Osmundsen og Paula Tolonen er presset ut av sine stillinger. De har latt seg ofre på politikken alter for å skape ro rundt UDI. Hadde de ønsket det, ville de fått fallskjermer på godt over en million. Når det ikke er arbeidsrettslig grunnlag for å få en leder fjernet, må det forhandles. Det finnes eksempler på at ledere i det offentlige har fått tre årslønner når det ikke har vært saklig grunn til oppsigelse.

Ramin-Osmundsen har gått over i en stilling i UD for et år. Hun har valgt dette framfor å be om fallskjerm. Dermed unngår hun en ytterligere offentlig belastning.

Hun har gjort rett ved å trekke seg, slik situasjonen utviklet seg. Hun har utvilsomt fått en ripe i lakken, men etter hvert som saken utvikler seg, vinner hun respekt. Hun har sitt på det tørre. Det kan godt tenkes at Bjarne Haakon Hanssen sitter med en opplevelse av at han ikke var klar over tilstanden i UDI da han ansatte Ramin-Omsundsen etter Trygve Nordby. Det kan han ikke laste Ramin-Osmundsen for. Hun har svart på det hun har blitt spurt om. Det er konsistens i den hun har sagt hele tiden.

Ved å trekk seg fra UDI og ikke be om en fallskjerm – som hun garantert hadde fått – har Ramin-Osmundsen vist både dømekraft og samfunnsansvar. Hun har et perspektiv ut over sin egen lommebok. Hun er en type leder det offentlige trenger.

Det bør være et tankekors for de rød–grønne at to kvinnelige ledere i staten nå er presset ut av sine stillinger.

I denne situasjonen har Carl I. Hagen igjen vist en usmakelig opptreden.

– Er man innflytter fra et annet land med masse familie og røtter og annet et annet sted, kan det i konflikter reises spørsmål om hvor man har sin lojalitet, sa Hagen tirsdag til TV 2. Til Aftenposten i dag sier utenriksminister Jonas Gahr Støre at Hagen gir uttrykk for et menneskesyn som grenser til rasisme. Han er opprørt over at Hagen sår tvil om utlendinger er til å stole på. I kjent stil sier Hagen at han bare har stilt spørsmål, er uforstående til kritikken og ikke kan se at det er noe å beklage.

Det er bøllete å angripe Manuela Ramin-Osmundsen på denne måten. Hagen skal ikke bedømme ut fra en eksegese av de ordene han bruker, men hvordan ordene hans blir oppfattet. Hagen kan alt om kommunikasjon. Han bidrar til å skape tvil om innflyttere er til å stole på. Vi kan ikke være sikker på at de er like lojale som oss nordmenn. Derfor må vi passe på. Det beste er nok at vi skrer oss at det er nordmenn som bekler de viktige stillingene i samfunnet. Er man norsk, er man lojal.

Det er dette Hagen sier. Det er slik det oppfattes i de velgergruppene han taler til.

Hagen har beveget seg inn en brun gråsone der han selv kan smette ut og si at han har da på ingen måten rasistiske holdninger. Men den som taler slik, bereder grunnen for rasismen.

Hagen er visepresident i Stortinget. Vi forventer ikke den slags lavmål fra Stortingets presidentskap. Hagen bør snarest be Ramin-Osmundsen om unnskyldning. Han bør gjøre det klart at han ikke mistenker henne for å være illojal fordi hun er «innflytter fra et annet land med masse familie og røtter fra et annet sted».