Saftige tillegg til flygelederne

Rolf Skrede vet at Liv Signe Navarsete ikke orker flere aksjoner fra flygelederne. Derfor har hun bladd opp flere titalls millioner ekstra, og gjort flygelederne til vinnerne i årets lønnoppgjør. De høytlønnede får mest av de rødgrønne, skriver redaktør Magne Lerø.

Avinor har fått ny administrerende direktør, Sverre Quale. Inge Hansen er ny styreleder og ennå må vi vel betegne Liv Signe Navarsete som ny samferdselsminister. Det er blitt taperne i årets lønnoppgjør. Vi definerer da tapere som de som må gi mye mer enn alle andre for å unngå streik.

Flygelederne har fått et lønntillegg på cirka 6 prosent, står det på Avinors hjemmeside. I tillegg kommer kompensasjon for ubekvem arbeidstid, såkalte incentiver i forhold til overtidsarbeid, faste tillegg for arbeid på bevegelige helligdager. Oppgjøret koster i overkant av 100 millioner. Det finnes 500 flygeledere her i landet. Det blir i gjennomsnitt 200 000 på hver av dem.

Administrerende direktør Sverre Quale skriver at dette er prisen en må være villig til å betale i en situasjon hvor man har underskudd på 100 flygeledere. Han peker på at formålet med den nye avtalen er å stabilisere driftssituasjonen.

Flygelederne har rått utnyttet situasjonen med mangelen på flygeledere. De har forlangt en kraftig lønnsøkning både i form av fast lønn, tillegg og arbeidsavtaler som medfører at taksameteret går raskere enn tidligere. Den nye Avinor-ledelsen har ikke vært interessert i å starte opp med en flygelederstreik. Samferdselsminister Liv Signa Navarsete har et behov for å markere at hun har sørget for ro rundt Avinor. Det har kostet flesk.

Flygelederne er blant de yrkesgrupper som har høyest lønn her i landet. Det er surt for en rødgrønn regjering å måtte gi mer til høytlønnede. Men det var ingen vei utenom. Rolf Skrede vet å bruke den makten han har.

Det er rørende å lese Dagens Næringsliv i dag, hvor Rolf Skrede legger ut om hvor fleksible og samarbeidsvillige flygelederne er. På spørsmålet om det er slik at de aldri streiker, svarer han:

– Flygelederne har vært i streik i to omganger i nyere tid – seneste i 1998. Da var vi medlem av Akademikernes fellesorganisasjon og ble tatt ut for å forsvare lærerne og andre gruppers krav, sier Skrede.

Rørende. Og glemt er alle aksjonene som rammet tusenvis av passasjerer.

I høst kommer evalueringen av Avinor. Det er ventet at vi får en diskusjon om flygelederne skal skilles ut i et eget forvaltningsselskap. Den diskusjonen vil neppe gå såpass inn på flygelederne at de blir syke av det. Men det kan de nok bli om Avinor-ledelsen plukker opp igjen forslaget om at sentralen i Røyken skal avvikles.