Hagen med sugerør

Carl I. Hagen, mannen som har som levebrød å tordne mot tvilsom bruk av skattebetalernes midler, har selv i ni år styrt en hemmelig reisekonto for partitopper med ektefeller. Vi ser han sitter i glasshus, og vi hører det singler, skriver redaktør Magne Lerø.

Ingen på Stortinget overgår Frp og Carl I. Hagen når det gjelder å utnytte regelverk til egen fordel, og bevilge seg selv goder som ikke er forbeholdt andre. VG har i dag gitt oss et nytt eksempel på det. I ni år har Carl I. Hagen styrt en hemmelig reisekonto som en liten gruppe Frp-topper med ektefeller har nytt godt av.

Flere hundre tusen kroner er overført fra stortingsgruppen til denne reisekontoen. Det startet på 90-tallet. Carl I. og Eli Hagen har sammen med andre sentrale partifeller blant annet reist til London, Paris, Madrid, Roma og Istanbul.

– Dette har vært en studiekonto som skulle brukes til studievirksomhet, sier Hagen til VG.

Hva noen toppolitikere med ektefeller har studert, er ikke godt å si. Vi vet det ikke, men det aner oss at det ikke ligger fyldige studierapporter med regnskap for de ulike reisene.

Stortingets direktør, Hans Brattestå, gjorde det allerede i 1999 klart det ville være brudd på reglene dersom midler til stortingsgruppene ble brukt til private reiser med ektefeller. Ingen i Frps ledelse kunne overfor VG i går gjøre rede for hvor mye som har vært inne på kontoen eller hvordan pengene er blitt brukt. Dette er det Carl I. Hagen som har styrt med. Han opplyser at kontoen nå vil bli avviklet og pengene overført til stortingsgruppen.

Tidligere i år har Frp blitt kritisert for at de har brukt penger som skal gå til «stortingsrelevant arbeid» for å kjøpe firmabil til Siv Jensen. I de nye reglene som Stortingets presidentskap legger fram, blir det gjort klart at midlene ikke skal brukes til firmabiler. Å dekke kostnader til personlig trener faller også utenfor. Den slags får i tilfelle Siv Jensen få dekket direkte fra partikontoret.

For noen måneder siden ble visepresident Carl I. Hagen kritisert av president Thorbjørn Jagland for å være borte fra Stortinget i strid med regelverket. Hagen hadde ordnet seg tre ukers påskeferie, med henvisning til at han skulle holde noen partimøter mens han først var i Spania. To ganger tidligere har Hagen møtt tilsvarende kritikk.

Når man har vært i politikken i 30 år og bygget opp landets nest største parti fra ruinene, er det forståelig om man synes man i alle fall fortjener litt ekstra, hyggelig reisevirksomhet. Den samme Hagen har imidlertid gjentatte ganger tornet mot tvilsom bruk av skattebetalernes midler. Alle ser nå at han sitter i glasshus. Det hører ingen steds hjemme at han i ni år har disponert en hemmelig reisekonto med skattebetalernes midler, og brukt dem på en måte som Stortingets direktør har vendt tommelen ned for. Han kan ikke unnskylde seg med at han ikke visste. Hagen har tatt seg til rette og styrt slik som det passer ham.

Vi påstår ikke at Hagen har gjort noe ulovlig, men at han har opptrådt uklokt og kritikkverdig.

Det er et mønster i Frps bruk av skattebetalerne midler som ikke er pen å se på.
Carl I. Hagen bør legge alle kort på bordet og beklage.