Lundteigens skattelyst

Det er mer grunn til å refse Liv Signe Navarsete enn Per Olaf Lundteigen når det gjelder utspillene om skatteøkning. Rødgrønne stortingspolitikere må ha større handlingsrom for å diskutere regjeringens politikk enn regjeringsmedlemmer, skriver redaktør Magne Lerø.

I går kom finansminister Kristin Halvorsen på banen og ryddet av veien all tvil om skatteøkning neste år. Skatten økes med 2 milliarder kroner, og havner dermed på det nivået den var på i 2004. Det er det som står i Soria Moria-erklæringen. Det var det de rødgrønne lovet i valgkampen. Det som var nytt i det Halvorsen sa, var at hun tar hele skatteøkningen i ett jafs, og ikke fordeler den over tre år.

Det var Per Olaf Lundteigen, godt assistert av samferdselsminister Liv Signe Navarsete og Sps generalsekretær Ivar Egeberg, som trakk i gang sommerens heteste politiske debatt. Fredag ga statsminister Jens Stoltenberg en refs til Sp for å ha skapt usikkerhet om regjeringens vilje til å innfri løftene i Soria Moria-erklæringen. At skattene ikke skal økes ut over 2004-nivået, er nok et av de løftene folk flest husker best. Samtidig viser meningsmålinger at folk ikke er like opptatt av skattelette som tidligere.

Sps leder, Aslaug Haga, tok sine folk i forsvar lørdag. Hun avviste Jens Stoltenbergs påstand om at Sp hadde bidratt til å skape usikkerhet om regjeringens politikk. Hun mener det er noe galt med den politiske kulturen her i landet når det ikke går an å lufte meninger uten at det i mediene utlegges som krig mellom partier og enkeltpersoner. Haga er særlig oppbrakt over Lars Sponheim, som hun mener forsøker å drepe politiske debatter.

Det er ikke noe galt med den politiske kulturen her i landet. Dette har vært en interessant og god politisk debatt. Vi har fått belyst et dilemma som regjeringen sliter med. At Per Olaf Lundteigen lanserer en idé om å skjerpe boligskatten, må være lov. Det kan ikke være meningen at de rødgrønne politikerne på Stortinget skal sitte og vente på utspill fra regjeringen. Det er forskjell på å rykke ut mot et vedtak regjeringen har fattet og å delta i en debatt om hvordan Soria Moria-erklæringen er å forstå. Det var Liv Signe Navarsete som gikk over streken med sin uttalelse om at skatteløftet ikke er mer hellig enn andre løfter i Soria Moria-erklæringen. Hun åpnet for å øke skattene ut over 2004-nivået. En statsråd skal ikke medvirke til å skape usikkerhet om regjeringens politikk. Navarsetes bidrag til debatten ble også tolket som misnøye med at det blir for lite penger til de formål Sp mener er viktig. Sp vil ha mer til samferdsel, distriktene og kommunene.

Kristin Halvorsen bekymrer seg ikke over statlig pengemangel. Det er arbeidskraft hun mangler. Skal de rødgrønne lykkes med økt satsing på offentlig sektor, må de skaffe nok arbeidskraft. Det trengs flere i barnehagene og i omsorgssektoren.

Veksten i det private forbruket er stort. Ved å øke skattene kan en dempe veksten i privat sektor, slik at det kan settes mer ressurser inn for å løse offentlige oppgaver.

Sp innser at de ikke kan få både i pose og sekk. Det er da godt. Sp vil trekke inn kjøpekraft fra privat sektor – selv om det er upopulært – for å gi det offentlige mer å rutte med. Jens Stoltenberg mener tiden ikke er inne for å ta denne debatten nå. Han mener de vil komme et langt stykke på vei med å realisere målene i Soria Moria-erklæringen uten å øke skattene.

Skattedebatten er ikke død. Per Olaf Lundteigen vet hva han holder på med. Det er all mulig grunn til å diskutere skatt. Og det mest fornuftige vil være å knytte skatt sterkere til eiendom og ikke til inntekt. Her har Lundteigen et poeng.