Opedals medieseier

Dag Opedal har levert varene når det gjelder Orkla media ut fra det oppdrag styret gav ham, selv om det ble mye støy rundt vareleveringen, skriver redaktør Magne Lerø.

I helgen leverte justisminister Knut Storberget en politisk korrekt synsing om Østlendingen, som har fulgt med Orkla Media over til det britiske Mecom:

– Østlendingen er Østerdalens viktigste talerør. For meg er det helt absurd at avisen skal styres fra London. Østlendingen trenger lokale eiere, sa Storberget, som selv er fra Elverum, til Østlendingen. Han anklaget også den største eieren i Orkla, Stein Erik Hagen, for å være en turbokapitalist som er mer opptatt av egen lommebok enn å se hvilken betydning lokalaviser som Østlendingen har for lokaldemokratiet. Storberget ønsker at lokalt næringsliv skal kjøpe opp Østlendingen, og sier at han ikke kan «utelukke at regjeringen kan bli nødt til å gjøre noe i forhold til eierskapet av norske medier».

«Ikke å utelukke noe», kan i beste fall kalles en «synsing». Storberget varsler ikke at han og kulturminister Trond Giske har snakket sammen om at «noe må gjøres». Giske har selvsagt, som de fleste andre, uttalt seg meget kritisk til at Orkla Media ble solgt til Mecom som styres av David Montgomery.

Det er ikke mye regjeringen kan foreta seg i slike saker. Man kan gjerne mene, som Giske, at det burde vært slik at lokale medier ble eid av lokale investorer. Den tid er dog forbi. De norske mediekonsernene kjøper til stadighet opp lokalaviser som driver i pluss. De norske mediekonsernene har styringen med flere aviser i utlandet. Her er det vel også ministere som mener at det beste ville vært om mediene hadde nasjonale og lokale eiere. Men slik er det ikke – heller ikke i Norge.

Forskjellen på Orkla Media og Mecom Europe, som det nå heter, er ikke som natt og dag. Det er snakk om gradsforskjeller. Det blir nok litt færre ansatte, litt høyere abonnementspriser, litt dyrere for annonsørene når avkastningskravet økes. Det er grunn til å frykte at avisene kan bli dårligere vurdert ut fra journalistiske kriterier. David Montgomery vil imidlertid passe på at ikke den redaksjonelle kvaliteten synker slik at man begynner å miste abonnenter.

Hvis regjeringen vil foreta seg noe, måtte det være å gjøre endringer i pressestøtten. En kan ta bort kravet om at aviser som får pressestøtte ikke får betale utbytte. Det vil stimulere til lokalt eierskap. Det er nesten umulig å få lokale kapitaleiere til å investere i lokale medier dersom det er utelukket at man kan få en avkastning fordi man får statsstøtte.

Finansavisen skrev lørdag at Stein Erik Hagen har medvirket til at selskapet til en samlet verdi av 40 milliarder er blitt solgt ut av landet. Hagen selger til den som byr mest. Det er det han styrer etter. For ham spiller det ingen rolle om det er norske eller utenlandske eiere. Det er slik han handler. Det spiller ikke noen rolle hva han sier. Det lyder temmelig hult for tiden når Hagen snakker om nasjonalt eierskap. Han bør nå konsekvent legge til: Hvis det gir beste avkastning.

Hagen sa rett ut at han ikke ville selge Orkla Media ut av landet. De ansatte i Orkla Media trodde det de hørte, og støtte ham som ny styreleder i Orkla. Nå får Hagen høre fra de ansatte at han er «notorisk upålitelig». Stein Erik Hagen har framstått som en merkelig figur i prosessen rundt Orkla Media.

Konsernsjef Dag Opedal har fått en god del pepper i sommer for salget til Mecom. Det er det liten grunn til. Opedal har ikke som Hagen stått fram og sagt det ene den ene dagen og noe annen den andre. Han har styrt prosessen ut fra et mål om å få en best mulig pris for selskapet. Det er det oppdrag styret har gitt ham. Det har han lykkes med. Å ha gitt en kreditt på en milliard blir neppe et problem. Mecom Europe har mye de kan selge med brukbar fortjeneste.

Det har i årevis vært snakk om at Orkla Media kunne bli solgt. Konsernledelsen og styret har ikke tro på at Orkla Media vil gi den nødvendige avkastning på sikt. De vil konsentrere seg om industri. Når man behandler såpass ømtålige spørsmål som eierskap i medier, må man finne seg i kritikk. Dette har ikke svekket Dag Opedal. Vi går ut fra at de er fornøyd med å ha en konsernsjef som viser at han kan ta betydelig strategisk grep og lande en meget komplisert salgsprosess. Opedal har levert varene selv om det ble mye bråk rundt vareleveringen.