Automatdødaren Giske

Kysse Thomas Giertsen på munnen ville han ikke, forståelig nok. Men han er modig nok til å hive alle spilleautomatene på skraphaugen, og gi over 1000 ansatte beskjed om å finne seg noe annet å gjøre. Trond Giske viser handlekraft og rydder opp i spillegalskapen, skriver redaktør Magne Lerø.

Kulturminister Trond Giske skjærer igjennom. Neste sommer er det bare å hive alle landets spilleautomater på skraphaugen. Da går driftsavtalene ut og Giske kan sette sluttstrek for spilleautomatdriften uten å risikere kostbare rettslige oppgjør. Norge er stevnet for EFTA-domstolen etter vedtaket om å gi Norsk Tipping monopol på drift av spilleautomater. Hvis staten vinner saken mot EFTA, legger Trond Giske opp til gradvis å innføre «monopolautomater».

Ifølge Norsk Lotteri- og Automatbransjeforbund (NLAF) vil 1200 ansatte miste jobben som følge av Giskes forbud. Vanligvis ville det ført til stort oppstyr fra politikernes side, men her er det politikerne selv som har ansvaret. I en tid med knapphet på arbeidskraft, gjør det heller ikke samme inntrykk om mange må sies opp. Det er bred politiske enighet om at det må ryddes opp i spilleautomatbransjen. Det er for mange som utvikler spillavhengighet.

Norsk Lotteri- og Automatbransjeforbund har i en årrekke kjempet mot myndighetenes forsøk på å regulere bransjen. De har valgt en konfliktlinje istedenfor en samarbeidslinje i forhold til myndighetene. Det endte til slutt med katastrofe for forbundet.

Nordmenn spilte bort 5,2 milliarder kroner på automater i fjor. Blir automatene borte, vil nok en del prøve lykken i andre former for spill. Spill på nett er i særdeles sterk vekst. Det bekymrer myndighetene i flere land. Det arbeides for å innføre tiltak mot de farligste spillene på nett. Også i USA, hvor man tradisjonell har en liberal holdning til spill, innser man at myndighetene ikke kan lukke øynene for spilleaktiviteten på nettet.

I Norge kjører vi en restriktiv linje når det gjelder spill. Vi vil ikke ha noen Las Vegas-tilstander her til lands. Det er derfor i tråd med den linjen myndighetene har fulgt i flere år, når Trond Giske nå demonterer spilleautomatene.

Flere kommuner har innført forbud mot spilleautomater. For kort tid siden fikk også Giske en henvendelse fra 100 kommuner om å skjære igjennom. Innføring av forbudet mot å spille med sedler var tydeligvis ikke tilstrekkelig. Det har imidlertid ført til sterk nedgang i omsetningen.

Et kompliserende forhold i denne saken er at Røde Kors og Redningsselskapet, for å nevne noen, får inn hundrevis av millioner hvert år på spilleautomater. Det ble inngått en avtale om delvis kompensasjon for dette da vedtaket om monopol ble innført. Når det nå blir forbud mot alle spilleautomater, kan regjeringen hevde at forutsetningene for avtalen er brutt.

Redningsselskapet er tjukt av penger etter flere års saftige overskudd på drift av spilleautomater. På sikt må Redningsselskapet få en betydelig kompensasjon for inntekstbortfallet som automatene representerer for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Det samme gjelder Røde Kors. Flere frivillige organisasjoner vet ikke nå hva slags forutsetninger de skal starte budsjettarbeidet for 2007 med.

I dag er det over 1000 ansatte som begynner å lese stillingsannonser. De beste forsvinner fort. Det spørs om de som har vanskeligst for å få seg jobb klarer å holde det gående fram til neste sommer.

Trond Giske har vist mot. Han har fortsatt der tidligere kulturminister Valgerd Svarstad Haugland slapp. Men på scenene under Amandaprisutdelingen var han ikke like modig som Valgerd. Det ble ingen reprise av Valgerd som lot seg kysse av Marit Åslein på munnen under prisutdelingen. Giske avslo. Det ble bare et kyss fra Thomas Giertsen på kinnet.