Strømpriser uten styring

Både folk og bedrifter kan nok aksepter at strømmen blir dyrere, men ikke at prisen plutselig gjør gigantiske hopp oppover. Nå må Ap presse SV til å godta gasskraftverk på Mongstad. Ellers kan det komme til å gå de rødgrønne særdeles ille, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er et unisont krav fra næringslivet at politikerne ikke styrer etter jojo-prinsippet, men sørger for stabile rammebetingelser. Det blir umulig å planlegge dersom det hele tiden skjer endringer med hensyn til skatter og avgifter. Strøm skal nå også stå på denne listen.

Den samme forutsigbarhet forventer – og krever – folk også når det gjelder sin private økonomi. At endringer i skatter og avgifter kan gi pluss eller minus på noen tusenlapper et år, aksepterer de fleste. Når det gjelder strømprisen snakker – ikke dommedagsprofeter, men rimelig nøkterne analytikere som kjenner kraftmarkedet – om at mange må belage seg på å punge ut med minst 10 000 kroner mer i vinter. Det godtar ikke folk.

De godtar heller ikke at regjeringen skylder på at det har regnet for lite de siste månedene, eller på at de har tekniske problemer ved utenlandske kraftverk. Velgerne godtar det ikke, fordi det offentliges egne selskap tjener milliarder på at strømprisen blir skyhøy. Statkraft har tjent om lag 6 milliarder første halvår.

Velgerne forventer at regjeringen griper inn. Det har man selvsagt muligheten til, men å erstatte dagens markedsstyrte strømprisregime med en ordning der politikerne skal avgjøre hvor mye strømmen skal koste, er ikke uproblematisk. Kraftpriser må være markedsstyrte. Politikerne kan styre ved avgiftssystemet. Det går av å kutte el-avgiften, for eksempel.

Bård Mikkelsen, sjefen for Statkraft, advarer i Aftenposten i dag mot at staten griper inn. Han avviser at kraftselskapene er grådige, og sier de kun er opptatt av å selge til markedspris.

– Jeg tror heller ikke på noen form for kraftkrise, sier Mikkelsen.

Bård Mikkelsen hører til de enøyde i denne sammenheng. Han gjør jobben sin: sørger for at staten tjener mest mulig penger på kraft. Jobben er å forsvare markedet.

Arne Braut, gruppeleder for Senterpartiet i Sør Trøndelag og styreleder i Oppdal elektrisitetsverk, sier til Dagens Næringsliv i dag at lavere strømpriser ikke er et mål i seg selv. Det viktigste er at det blir bygd ut ny energi. Han gleder seg over at kommunene får sårt tiltrengte inntekter når strømprisen er så høy. I 2005 tok norske kommuner ut mer enn 16 milliarder kroner i utbytte fra kraftselskapene. Det er et tre ganger så mye som det Stoltenberg-regjeringens kommuneløft representerer. Det blir enda fetere utbytter neste år.

Store deler av befolkningen har etter hvert akseptert at vi ikke kan bruke ubegrenset med oljemilliarder uten at det får negative virkinger. De har hørt argumentene mange ganger. De begynner å forstå sammenhengene.

Når det gjelder kraftpriser, vil ikke folk forstå hvis strømprisen stiger mot det dobbelte av det den er nå. Vi kan ikke forvente at folk skal akseptere en ekstraregning på 10 000 kroner, med den begrunnelse at det har regnet for lite. Folk vil forlange mer forutsigbarhet.

Vi klarer neppe å komme oss ut av kraftkrisen ved enegrisparing. Vi kommer kun et stykke på vei om flere kjøper varmepumper og pelletskaminer. Det tar mange år før fornybar energi blir en faktor å regne med. Det som monner er å bygge gasskraftverk.

Det kan være mulig for Statoil å ha et gasskaftverk klart på Mongstad i løpet av 2–3 år. Statoil kan komme til å droppe planen for godt dersom de ikke får tillatelse nå. Et nei til Mongstad, kan bli en kvernstein rundt halsen på regjeringen. Det kan komme til å regne lite sommeren 2007, eller kanskje sommeren 2008 blir særdeles nedbørfattig. Det betyr «mørke midt på dagen» i de rødgrønnes valgkamp i 2009.

Det er nødvendig at alle politikere er tydelige på at strømprisen skal opp, fordi vi er del av et internasjonalt energimarked. Og energi er fortsatt rimeligere i Norge enn i andre land i Europa. Det går an å få folk til å forstå disse sammenhengene, og motivere til sparing og til å gjøre seg mindre avhengig av elektrisitet. Det er skyhøye hopp i strømprisen folk ikke vil akseptere.

Et gasskraftverk på Monstad vil ikke føre til at strømmen blir billigere enn den er i dag, men det vil bety at prisene vil være mer stabile – og rimeligere enn om det ikke bygges gasskraftverk.