Bonus for lav strømpris

Det er nok bare en hyggelig drøm SVs Heikki Holmås har hatt, når han snakker om bonus for lav strømpris. Stat og kommune vil jo det motsatte, at ledelsen skal tjene så mye penger som mulig på den kraften de har å selge, skriver redaktør Magne Lerø.

Trondheim Energiverk (TEV) og Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) vil gi de ansatte 30 000 i bonus fordi selskapene tjener penger som aldri før. Toppsjefene i landets største kraftverk har økt lønningene sine med i gjennomsnitt 16 prosent de siste tre årene, viser en oversikt som Dagsavisen har utarbeidet. Konsernsjef Rune Bjerke i Hafslund har hatt en lønnsøkning på 42 prosent, og tjente i fjor litt over 3 millioner kroner. Bård Mikkelsen i Statkraft tjente rundt 2,5 millioner.

Det er den høye strømprisen som gir grunnlag for både bonuser og lønnsøkning til sjefene. I mediene kan vi nå lese om folk som synes det er blodig urettferdig at noen kanskje kommer til å fryse til vinteren fordi de ikke har råd til å bruke så mye strøm, mens ansatte i kraftselskapene kan ta seg en ekstra sydentur for bonuspengene. SV er blant de som finner det meningsløst at ledere og ansatte i offentlige kraftselskap skal få bonus fordi prisen på strøm stiger over alle støvleskaft.

– Kanskje det burde være omvendt. Det burde heller være økt effektivitet i kraftproduksjonen og å bringe inn nye energikilder som burde utløse bonus, sier Heikki Holmås, SVs finnspolitiske talsmann til Dagens Næringsliv. Han mener de høye strømprisen ikke har noe med dyktighet til sjefer og ansatte å gjøre.

Han har så rett, så rett. Og det er en sjarmerende tanke at man skulle få bonus for lavere strømpris. Men dette er drømmeri. Han er nok hinsides den virkeligheten vi befinner oss i.

Eivind Reiten i Norsk Hydro og Helge Lund i Statoil har også fått saftige bonuser og opsjonsgevinster som følge av gode resultater. Og de gode resultatene kommer av at oljeprisen er rekordhøy. Det har Reiten og Lund ikke bidratt til. Derfor er det at de har tjent ut over fastlønnen mer å regne som flaks enn som uttrykk for egen dyktighet.

Hvis man først skal ha ordninger med bonuser, og det er langt å fortrekke framfor ordninger med opsjoner, må de være knyttet til at bedriften oppnår resultater. Man kan måle ut fra flere parametere, men poenget er at man honoreres for resultatoppnåelse. Det er nesten umulig å lage bonusordninger som korrigerer for olje- eller strømpris.

Når det gjelder kraftselskapene er det utelukket. Kraftselskapene skal vær opptatt av å tjene så mye penger som markedet tillater. Eieren, stat og kommune, ønsker ikke at Statkraft eller de andre kraftselskapene skal selge strøm under markedspris. Hvis ledere og ansatte fikk bonus for å sette prisene ned, ville de gjøre det med en gang. Det er jo den enkleste sak av verden. Jobben deres er den motsatte – de skal tjene mest mulig penger på den kraften de har å selge. Heikki Holmås får ikke de rødgrønne på andre tanker.

TVE og BKK fortjener honnør for at de deler ut bonuser for gode resultat. Det er altfor mange bedrifter som håver inn millioner uten at man deler ut så mye som en tusenlapp ekstra til de ansatte. Det er smålig. Går bedriftene godt og bedre enn forventet, bør eierne kvittere med å dele ut bonuser til de ansatte. Skal en bedrift dele ut bonuser, bør det omfatte alle ansatte. For alle ansatte har bidratt til et godt resultat.